Attālinātie ieņēmumi no ziņām, Uzzini, kā banka vērtē Tavas aizņemšanās iespējas

Ziņu raksts: Chicago Tribune, 8. gada augusts

ātra nauda 1000

Gadījumos, kad likvidatora pienākumus veic sabiedrības valdes loceklis valdes locekļiparaksti uz SIA dalībnieku sapulces protokola dalībnieka lēmuma nav jāapliecina notariāli. Nav jāiesniedz, ja par likvidatoru kļūst esošais valdes loceklis; kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

bināro opciju pirmie soļi

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 3 dienas no lēmuma pieņemšanas. Ja ieraksts komercreģistrā par darbības izbeigšanu ir veikts par pārkāpumiem, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta vai Uzņēmumu reģistra lēmumu, vai ja SIA darbība ir izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, un neviena ieinteresētā persona nav ieteikusi tiesai likvidatora kandidātu, likvidācijā ieinteresētā persona var iesniegt pieteikumu par likvidatora iecelšanu.

ienākumi tiešsaistē no 1000

Šādā gadījumā iesniedzams pieteikums, notariāli apliecināta vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīta likvidatora piekrišana ieņemt amatu, kvīts vai cita informācija par valsts nodevas samaksu Valsts kases kontā.

Vairāk saistītu