Azartspēles tirdzniecībā

azartspēles tirdzniecībā

azartspēles tirdzniecībā

Saeimā šonedēļ Saeima otrajā — galīgajā — lasījumā kā steidzamus atbalstīja grozījumus Covid infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas arī deleģē Ministru kabinetu septiņu dienu laikā noteikt kārtību, kādā azartspēles tirdzniecībā atjaunojamas bērnu un jauniešu sporta nodarbības ārtelpās un iekštelpās. Ministru kabinetam nedēļas laikā jānosaka kārtība, kā tiks atjaunotas bērnu un jauniešu sporta nodarbības, tirdzniecība mazajos veikalos un ēdināšanas pakalpojumi klātienē.

azartspēles tirdzniecībā

Apstiprināti vairāki atvieglojumi uzņēmējiem Covid krīzes pārvarēšanai. No Trešajā lasījumā skatīs aizliegumu uzturlīdzekļu parādniekiem spēlēt azartspēles, interaktīvās azartspēles un piedalīties interaktīvajās izlozēs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma "Alkohola lietošana azartspēļu laikā samazina cilvēka spējas izvērtēt finansiālos riskus un paredzēt citas kaitīgās sekas," iepriekš pauda par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Juris Jurašs JKP. Mūsu uzdevums ir domāt, kā novērst iespējamos riskus un veidot sociāli atbildīgu sistēmu, pasargājot cilvēkus, kas paši sevi pasargāt nespēj," sacīja Jurašs.

Komisija atbalstījusi galīgajam lasījumam virzīt pilotprojektu, kas paredz uzturlīdzekļu parādu atgūšanai piesaistīt ārpustiesas parādu piedzinējus. Tostarp paredzēts, ka Ministru kabinetam septiņu dienu laikā būs jānosaka kārtība, kādā ir atjaunojamas bērnu un jauniešu sporta nodarbības ārtelpās un iekštelpās.

Tāpat nedēļas laikā pēc grozījumu stāšanās spēkā, ievērojot drošas tirdzniecības koncepciju klātienes darbībai, Ministru kabinetam jānosaka kārtība, kādā tiek nodrošināta tirdzniecības vietu ar platību līdz kvadrātmetriem darbība klātienē, kā arī lauksaimniecības tehnikas un iekārtu un auto transporta tirdzniecība.

Septiņu dienu laikā jānosaka arī epidemioloģiskās drošības noteikumu kārtība, kādā tiek nodrošināta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ārpus telpām.

azartspēles tirdzniecībā

Savukārt līdz Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedoklis Atvieglojumi uzņēmējiem Covid krīzē Saeima galīgajā lasījumā kā steidzamus pieņēma likuma grozījumuskas paredz ieviest vairākus papildu atvieglojumus, lai palīdzētu uzņēmējiem pārvarēt Covid pandēmijas izraisīto krīzi.

Piemēram, grozījumi noteic garāku termiņu gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai un iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksai.

azartspēles tirdzniecībā

Azartspēles tirdzniecībā darbības azartspēles tirdzniecībā gada ienākumu deklarāciju par Azartspēles tirdzniecībā šim deklarācija Valsts ieņēmumu dienestam bija jāiesniedz līdz 1. Saeima: Saeima uzņēmējiem noteic virkni atvieglojumu Covid krīzes pārvarēšanai Dzīvojamo telpu īres likums Saeima galīgajā lasījumā pieņēma jaunu Dzīvojamo telpu īres likumu.

Jauns likums nepieciešams, lai pilnveidotu līdzšinējo regulējumu, nodrošinātu līdzvērtīgu īrnieku un izīrētāju pienākumu un tiesību apjomu, kā arī risinātu citus jautājumus īres tiesību jomā.

azartspēles tirdzniecībā

Azartspēles tirdzniecībā paredz vairākas izmaiņas, piemēram, dzīvojamās telpas īres līgums būs jāslēdz uz noteiktu termiņu un tajā būs jānorāda arī īres maksas apmērs, maksāšanas kārtība un termiņi. Līguma nosacījumus varēs mainīt, pusēm rakstveidā vienojoties.

Azartspēļu un spēļu politikas atjauninājumi (2020. gada aprīlis)

Īres maksu varēs grozīt, ja tas paredzēts īres līgumā un tajā iekļauti principi un noplūdis depozīts par binārajām opcijām maksas paaugstināšanai. Īres līguma termiņam beidzoties, dzīvojamā telpa būs jāatbrīvo, ja vien netiks noslēgts jauns līgums, paredz jaunais likums.

azartspēles tirdzniecībā

Tāpat kā līdz šim īrnieki līgumu varēs uzteikt, iepriekš par to brīdinot izīrētāju, savukārt izīrētājs — tikai likumā noteiktajā kārtībā.

Vairāk saistītu