Biznesa tirdzniecības grupa

KOKMATERIĀLU TIRDZNIECĪBAS GRUPA, SIA

Ministru prezidenta rīkojums Nr. Štālmeistars — Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcijas vadītājs Darba grupas locekļi: M. Andžāns — Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Biznesa tirdzniecības grupa. Bīviņa — Latvijas—Ķīnas Biznesa biznesa tirdzniecības grupa biroja vadītāja, sabiedrisko attiecību padomniece E. Branta — Ekonomikas ministrijas Inovācijas departamenta direktore S. Catlaka — Kultūras ministrijas Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības politikas nodaļas vadītāja E.

Dambekalne — Zemkopības ministrijas Biznesa tirdzniecības grupa lietu un stratēģijas analīzes departamenta Starptautisko lietu nodaļas vadītāja vietniece L.

Davidova — Ārlietu ministrijas Otrā divpusējo attiecību departamenta Āzijas un Okeānijas valstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja D.

Goldfinča — Ministru prezidenta padomniece ārlietu jautājumos A. Jaunzeme — Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta direktore V. Jēkabsons — Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Investīciju projektu departamenta direktors A.

Kampars — Latvijas—Ķīnas Biznesa biznesa tirdzniecības grupa valdes priekšsēdētājs E. Kresse — Latvijas Pašvaldību savienības padomniece ārējo sakaru jautājumos Z.

Biznesa tirdzniecības grupa — Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece M. Lūka — Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta vecākā referente A. Maldups — Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors J. Melnalksnis — Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās ekonomikas nodaļas vadītājs L.

Meņģelsone — Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore I. Mežiniece-Briede — Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietniece K.

Ozoliņš — Satiksmes ministrijas valsts sekretārs M. Perts — Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomnieks ārlietu jautājumos P. Prauliņa — Latvijas Institūta direktores pienākumu izpildītāja M. Priede — Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre J.

Radzevičs — Rīgas pilsētas izpilddirektors N. Sakss — Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktors L. Sprūds — Latvijas Ārpolitikas institūta direktors D. Stepanovs — Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietnieks zinātnes jomā, departamenta direktora pienākumu izpildītājs I.

Stepiņa — Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektora vietniece, starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte J.

Upenieks — Ministru prezidenta padomnieks ekonomikas jautājumos A. Vahere-Abražune — Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības jautājumos Z. Ventere — Ārlietu ministrijas Ārējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas departamenta Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas vadītāja J.

Zvīgulis — Pārresoru koordinācijas centra Attīstības plānošanas nodaļas konsultants 2 Grozīts ar Mp Darba grupas sanāksmes sasauc darba grupas vadītājs.

biznesa tirdzniecības grupa

Darba grupas vadītājs, ja nepieciešams, konkrētu jautājumu risināšanai var izveidot apakšgrupu un iecelt tās vadītāju, kā arī pieaicināt citus speciālistus un ekspertus, kuru viedoklim ir ieteikuma raksturs.

Darba grupas sanāksmju protokolēšanu nodrošina Ārlietu ministrija.

biznesa tirdzniecības grupa

Vairāk saistītu