Cenu rīcības iespējas. Automātiskās cenu noteikšanas signāli

Rīcības plāns Latgalei – ielāps vai īstenas iespējas

Rīcības plāns Latgalei — ielāps vai īstenas iespējas Publicēts pirms 9 gadiem.

Par šo publikāciju Tā kā mēs pārvaram pandēmiju, sagatavojam nepieciešamās reformas un paātrinām divējādo — zaļo un digitālo — pārkārtošanos, es uzskatu, ka ir pienācis laiks pielāgot arī sociālo noteikumu kopumu.

Izvērtē satura aktualitāti! Tomēr ar to vien ir par maz, lai tuneļa galā parādītos gaisma — daudz svarīgāk ir lai adekvāta būtu pašvaldību un komersantu kapacitāte piedāvāto cenu rīcības iespējas efektīvā izmantošanā. Līdz aprīļa beigām norisinājās plāna projekta galīgā saskaņošana starp ministrijām, un, ja tā noritēs raiti, šo dokumentu 8.

Lai plašāk apzinātu arī iedzīvotāju vēlmes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā VARAM īpaša rīcības grupa līdz Caurlūkošanai bija iesūtīti vairāk nekā priekšlikumu, no kuriem plānā iekļāva 50, ko vērtētāji atzina par reāli īstenojamiem īstermiņā un finansējamiem tuvākajos divos gados.

Priekšlikumi par nodokļiem — ārpus "iekavām" Latgales uzņēmēji un arī ekonomisti publisko gana skeptiskus viedokļus par sagatavoto plānu un tajā piedāvātajiem risinājumiem, izsakot bažas, ka plāns ir kārtējais "ķeksīša" dokuments.

Ekonomikas ministram uzdots sagatvot priekšlikumus energoresursu cenu stabilizēšanai - izkapnotelefona.lv

Ekonomists Uldis Osis norādījis, ka plāns ir birokrātisks, piedāvātie pasākumi pārāk sadrumstaloti un to īstenošana diez vai būs efektīva. Viens no latgaliešu skeptiskā vērtējuma iemesliem varētu būt tas, ka plāna izstrādātāji nav ņēmuši vērā viņu priekšlikumus šajā reģionā ieviest dažādus nodokļu atvieglojumus, tādējādi radot labākus apstākļus uzņēmējdarbībai.

kā nopelnīt naudu par noguldījumiem internetā

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas apakškomisijā, kuras locekļi arī sīkāk vēlējās uzzināt par topošo dokumentu, VARAM Valsts attīstības plānošanas departamenta direktors Raivis Bremšmits skaidroja: "Par nodokļu izmaiņām iedzīvotāju priekšlikumu bija visvairāk, daudzi vēlējās redzēt Latgali kā beznodokļu zonu.

Mūsu skatījumā, šis atbalsts būtu "akls". Jo atbalstītu gan veiksmīgos, gan neveiksmīgos uzņēmumus.

Rīcība ar valstij piekritīgo mantu - Cenu rīcības iespējas

Gan produktīvus, gan mazāk produktīvus. Mūsu piedāvājums ir lūkoties, ko jau esošajā plānošanas periodā varam izdarīt tieši Latgalē, koncentrējot pašlaik pieejamos resursus.

Tālāk raudzīsimies uz Eiropas Savienības fondu plānošanas nākamo periodu, un tur aktivitātes varētu būt daudz plašākas. Plānā tiks iekļauti arī atsevišķi pasākumi no industriālās politikas īstenošanas, ko redzam kā pilotprojektu turpmākajos divos gados, lai uz iegūto rezultātu pamata šo pieeju varētu arī daudz plašāk īstenot jau nākamā fondu plānošanas periodā.

Šeit ir otrs mazākais uzņēmumu skaits Latvijā, piemēram, uz iedzīvotājiem Latgalē Savukārt Latgalē ir otrais vislielākais pašnodarbināto skaits un mazākais komercsabiedrību cenu rīcības iespējas. Pašnodarbinātie nespēj piesaistīt pietiekami daudz privāto investīciju, lai tālāk attīstītos, ražotu jaunus produktus vai izvērstu pakalpojumus. Tas tālāk arī parādās rādītājos par piesaistītajām nefinanšu investīcijām, kas ir 3,5 reižu mazākas nekā Rīgas reģionā.

Cenu rīcības iespējas

Mazie uzņēmēji pamatā nodarbina paši sevi, bet nedod darbu citiem. Tas lielā mērā atsaucas uz bezdarbu, kas savukārt ietekmē iedzīvotāju ieņēmumus: Latgalē tie ir 4,3 mazāki nekā citās pašvaldībās. Visbeidzot, tas ietekmē arī iedzīvotāju izvēli: kā liecina SKDS Te jāatgādina, ka arī Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes un Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks plašsaziņas līdzekļiem sacījis: "Vispirms gan visiem Saeimas deputātiem, gan valdībai jāsaprot un godīgi jāpasaka, ka situācija Latgalē ir katastrofāla.

Turklāt tas, ka šeit ir cenu rīcības iespējas ar vieniem no vissliktākajiem demogrāfijas un ekonomikas statistikas rādītājiem Eiropā, jāatzīst ne tikai Latvijas valsts, bet visu Eiropas Savienības dalībvalstu līmenī.

Par viedo cenu noteikšanu

Bet — kā? Ko piedāvā plāns? Tā mērķis ir panākt iedzīvotāju aktīvāku iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, kā arī radīt labvēlīgākus nosacījumus privāto investīciju piesaistei Latgalē.

Russia threatened the US: We can deploy troops in Cuba and Venezuela

Pirmkārt, cenu rīcības iespējas nozīmē radīt labvēlīgākus apstākļus jau esošiem uzņēmumiem, lai tie varētu paplašināties, kā arī atbalstu jaunu uzņēmumu izveidei," rīcības plāna pamatnostādnes skaidroja R. Otrs rīcības virziens ir radīt labvēlīgāku vidi ārvalstu un vietējo investīciju iegūšanai: pilnveidot darbaspēka kvalifikāciju atbilstoši investoru vajadzībām; piesaistīt jaunos speciālistus Latgales reģionam; piedāvāt saimnieciskajai darbībai piemērotas teritorijas un infrastruktūru; nodrošināt finansiālu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai; vienkāršot robežšķērsošanas procedūru; atbalstīt vietējo produktu patēriņu publiskajos iepirkumos, ieviešot videi draudzīgu "zaļo iepirkumu" principu.

Šim nolūkam no valsts budžeta papildus tiks novirzīti 6,3 miljoni, un ES fondu programmās, pārveidojot cenu rīcības iespējas nepieciešamajiem mērķiem jau esošās 40,5 milj. Turpmāk par dažiem no plānā paredzētajiem pussimt pasākumiem Latgales attīstības virzīšanai. Atbalsts biznesa sācējiem un tiem, kas meklē darbu Par svarīgu cenu rīcības iespējas mērķgrupu tiek uzskatīti uzņēmējdarbības sācēji, un viņiem būs paredzēti vairāki pasākumi.

Jaunākais izdevums

Sadarbojoties Ekonomikas ministrijai un Latvijas Garantiju aģentūrai LGAplānots izveidot jaunu mikroaizdevumu fondu, no kura būtu pieejami aizdevumi līdz 50 tūkst. Vēl plānā jauno komersantu atbalstam iecerēts rīkot reģionālos grantu konkursus inovatīvo biznesa ideju atbalstam līdzīgi kā pašreizējais valsts mēroga "Ideju kauss"un tam plānots finansējums 52,3 tūkst.

Tāpat plānots ES fondu aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" ietvaros nodrošināt regulāru Hipotēku bankas konsultantu pieejamību biznesa ideju izvērtēšanai un biznesa sācēju konsultēšanai, nākamajiem komersantiem sedzot ceļa izdevumus uz apmācībām Latgales reģionā.

Savukārt no valsts budžeta papildus tūkst. Plānots profesionālajās un vispārējās izglītības iestādēs, izmantojot un modernizējot to infrastruktūru, organizēt pieaugušo cenu rīcības iespējas izglītības programmas, lai iedzīvotājus, kam zems izglītības līmenis, nodrošinātu vismaz ar pamatprasmēm. Tiek lēsts, ka šīs profesionālās izglītības programmas kopumā skartu aptuveni cilvēku, un tam papildus no valsts budžeta varētu tikt novirzīti ap 2 milj. Plāna veidotāji uzskata, ka Latgales reģionā ir svarīgi piesaistīt jaunos speciālistus: šeit ir atšķirīgs algu līmenis, citiem tas šķiet nepievilcīgs reģions, un tādēļ vajadzīgi papildu stimuli.

ātras tirdzniecības robots

Viens no tiem varētu būt studējošo kredīta dzēšanas iespējas tiem, cenu rīcības iespējas izvēlētos strādāt publiskajā sektorā Latgalē.

Otrs — pašvaldības savos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā varētu piedāvāt jaunajiem speciālistiem, piemēram, skolotājiem, dzīvojamo platību.

Ekonomiskās rīcības motīvi — teorija. Ekonomika, - klase.

Kā stāstīja R. Bremšmits, ir noskaidrots, ka šādi Latgalē ir pieejami vairāk nekā dzīvokļu. No industriālās politikas viedokļa "No industriālās politikas viedokļa ir svarīgi uzņēmējiem piedāvāt gan atbilstošas ražošanas telpas, gan publisko infrastruktūru, un šeit ir divi, savstarpēji saistīti pasākumi — jauna atbalsta programma komersantiem "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu rekonstrukcijai vai izveidei".

kā samainīt satoshi pret naudu

Šai programmai tiktu novirzīts pārpalikums no īpaši atbalstāmajām teritorijām — 6 miljoni latu, un uz šo atbalsta programmu, visticamāk, pretendēs Daugavpils un Rēzekne, jo atbalsts paredzēts lielo industriālo parku turētājiem," informēja R. Šo programmu redzam arī kā pilotprojektu nākamajam periodam, kad tās plānojam ieviest daudz plašāk. Jau esošiem uzņēmumiem vēl paredzēts atbalsta pasākums "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības", ko pārrauga ZM un kura ietvaros būtu pieejami 8 milj.

Paredzēts veikt izmaiņas lauku attīstības programmas Uzņēmējdarbības attīstībai paredzēti grozījumi kredītfonda noteikumos.

Vitenbergs jau ir paziņojis, ka cenu stabilizēšanai atkārtoti aicinās koalīcijas partnerus atbalstīt samazinātu pievienotās vērtības nodokļa Cenu rīcības iespējas likmi elektroenerģijai, dabasgāzei, siltumenerģijai un kurināmajai koksnei. Pēc Kariņa vārdiem, pašlaik ir redzams, ka pēdējo mēnešu laikā dažādu faktoru rezultātā visā pasaulē ir strauji pieaugušas energoresursu cenas. Ministru prezidenta preses sekretārs atzīmē, ka valdība līdz šim ir lēmusi par vairākiem atbalsta veidiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem - palielināts atbalsts aizsargātajiem elektrības lietotājiem, vakcinētie seniori ziemas sezonas laikā saņem 20 eiro pabalstu katru mēnesi pieaugošo energoresursu izmaksu kompensācijai, samazināta obligātās iepirkuma komponentes likme, uz pusi samazināts elektrības sadales tarifs un piešķirti papildu līdzekļi mājokļa pabalstiem. Tāpat papildu atbalsts ģimenēm ar bērniem šogad esot ģimenes valsts pabalsti, kam valsts budžetā papildus piešķirts 90 miljonu eiro finansējums.

Ar piedāvātu naudiņu vien ir par maz Cenu rīcības iespējas priekšsēdētājs Raimonds Vējonis saistībā ar rīcības plānu pauda šādas bažas: "Daudzi no plāna pasākumiem ir saistīti ar izmaiņām gan Cenu rīcības iespējas kabineta, gan ES fondu izmantošanas noteikumos. Kā zināms, šīs procedūras izmainīt nav iespējams nedēļas laikā, un tādēļ var paredzēt, ka daļa finansējuma, visticamāk, būs pieejama tikai gada beigās. Vai tas nebūtu jāņem vērā, nosakot rīcības plāna pasākumu termiņus?

Otrkārt, kuras reāli būtu tās nozares, kuras attīstīt, jo viens ir iespēja saņemt naudu, cenu rīcības iespējas otrs zināt, kam to izlietot, lai nesanāk "Kombuļu lāzeršovs cenu rīcības iespējas divi", kad naudu prasīs bezjēdzīgām lietām; formāli mēs būsim it kā Latgales uzņēmējdarbībai palīdzējuši, bet patiesībā atdeves no tā nebūs.

  • Nopelnīt naudu, ieguldot 50
  • Kāpēc bināro opciju stratēģijas nedarbojas

Bremšmits atbildēja: " Lai programmas īstenotu, saistībā ar noteikumu izmaiņām būs jāveic vairākas darbības, un tas ministrijām būs jādara. Bet plānā ir paredzēts, ka būs jāveic šādi priekšdarbi.

cienīgi ienākumi, strādājot sev internetā

Ja gaidīsim, kamēr to visu izdara, un tikai tad apstiprināsim rīcības plānu, tad šādiem plānošanas dokumentiem nav nozīmes. Bet Latgalē atbalstāmās nozares noteikti ir metālapstrāde, kokapstrāde, lauksaimniecība, bet nav izslēdzama arī neviena cita. Taču, ieviešot mikrokredītu programmu, bankas iespējamos biznesa riskus izvērtēs. Vai ir izpētīts, kādēļ nav bijis pietiekams līdzekļu apguves līmenis? Deputāts Einārs Cilinskis savukārt domā: "Tā ir politiska vēlēšanās, lai Latgale kļūtu par līdzvērtīgi attīstītu Latvijas daļu.

No efektivitātes viedokļa skatoties iznāk, ka visu koncentrēt Rīgā būtu visizdevīgāk. Bet ir iespējams finansēt tehnisko palīdzību, lai palīdzētu labāk sagatavot projektus, var taču atrast veidu, kā iedot šo kapacitāti Latgalei.

tirdzniecības stratēģijas

Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.

Vairāk saistītu