Demo ieguldītāja konts. Do I risk any real money while using the Demo account?

Atvērt DEMO kontu

demo ieguldītāja konts

Jautājumi un atbildes Atruna Ieguldījumi ir saistīti ar risku un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Ieguldītājiem rūpīgi jāizvērtē sava finansiālā situācija, lai izprastu saistītos riskus un nodrošinātu savas situācijas atbilstību pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas, demo ieguldītāja konts pārtraukšanas vai jebkādu darījumu slēgšanas.

demo ieguldītāja konts

Ieguldītājs uzņemas atbildību par pieņemtajiem ieguldījumu lēmumiem, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas jums jāiepazīstas ar visiem dokumentiem, fondu prospektiem, finanšu instrumentu prospektiem, finanšu instrumentu un ar tiem saistīto risku aprakstiem, kā arī ar citiem ieguldītāju aizsardzības dokumentiem, kas pieejami vietnē luminor. Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgus rezultātus nākotnē un tos nevar uzskatīt par vienīgo faktoru, kurš jāņem vērā, izvēloties konkrētu ieguldījumu.

demo ieguldītāja konts

Iepriekšējais peļņas apmērs negarantē tādu pašu peļņas apmēru nākotnē. Ieguldījumu vērtība var samazināties vai palielināties, un atsevišķos gadījumos ieguldītājs var zaudēt visus ieguldītos līdzekļus.

demo ieguldītāja konts

Ienākumi no ieguldījumiem nav fiksēti un var svārstīties laika gaitā. Tādu ieguldījumu vērtību, kas ietver ārvalstu valūtas risku, var ietekmēt valūtas maiņas kursa svārstības.

demo ieguldītāja konts

Nodokļu likmes un ieturēšanas bāze, kā arī atvieglojumi, var mainīties un kļūt jums neizdevīgi. Šeit sniegtā informācija nav uzskatāma par piedāvājumu vai potenciālu piedāvājumu attiecībā uz jebkādas valūtas, produkta vai finanšu instrumenta pirkšanu, ieguldījuma veikšanu vai līdzdalību konkrētā ieguldīšanas stratēģijā.

Luminor nesniedz rekomendācijas Luminor Investor platformas ietvaros.

demo ieguldītāja konts

Luminor neņem vērā konkrētā klienta ieguldījumu mērķus, finansiālo situāciju, vajadzības, prasības, zināšanas un pieredzi.

Vairāk saistītu