Ieņēmumi par atvērtu lapu internetā, Kā iesniegt b lapu elektroniski

Ka iesniegt b lapu interneta

ieņēmumi par atvērtu lapu internetā

Visērtāk aizpildīt iesniegumu portālā www. E-iesniegumu var izmantot tad, ja ārsts E-veselības sistēmā ir reģistrējis un noslēdzis e-DNL, bet nevar izmantot, ja ir izsniegta papīra formāta darbnespējas lapa B. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras VSAA nodaļai adresētu interneta ieņēmumu lapa, izmantojot standarta veidlapu vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī: personīgi; elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu; valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums.

ieņēmumi par atvērtu lapu internetā

Ja izsniegta elektroniskā darbnespējas lapa, iesniegumam papīra darbnespējas lapu B pievienot nav nepiec24iešams, jo VSAA pabalsta piešķiršanai izmantos informāciju par noslēgtajām darbnespējas lapām B, kas saņemta elektroniski no E-veselības sistēmas. Ar VSAA pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu var iepazīties interneta vietnē www.

ieņēmumi par atvērtu lapu internetā

Darba devējs E-veselības sistēmā noslēgto darbnespējas lapu redzēs Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmā. Ja ārsts izsniedz papīra formāta darbnespējas lapu, tad vēl arvien ir spēkā iepriekšējā ieņēmumi par atvērtu lapu internetā lapas B iesniegšanas kārtība.

ieņēmumi par atvērtu lapu internetā

Instrukcija E-Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai Publicēšanas datums: [ Vairāk saistītu.

Vairāk saistītu