Kā internets rada ienākumus

Kas jāņem vērā, ja tiek plānots atvērt interneta veikalu - LV portāls

Lidija Dārziņa LV portāls Saimnieciskās darbības veicējs kā pašnodarbinātais maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI — reizi ceturksnī — un iedzīvotāju ienākuma nodokli IINdeklarējot ienākumus sekojošajā gadā no 1.

kā internets rada ienākumus

Pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI vispārējā apmērā.

Ja pašnodarbinātā ienākums mēnesī ir eiro.

kā internets rada ienākumus

Ja ienākums mēnesī ir eiro. Izņēmums ir lauksaimniecībā nodarbinātie.

kā internets rada ienākumus

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa IIN likme kopš šā gada atkarīga no gada ienākuma apmēra. Saimnieciskās darbības veicējam pašnodarbinātajam sekojošā gadā no 1.

Kad kredīts kļūst ienākumus nenesošs?

IIN no saimnieciskās darbības ienākuma maksā atbilstoši gada ienākumu deklarācijai rezumējošā kārtībā. Ar IIN apliekamo ienākumu no saimnieciskās darbības nosaka kā ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību.

Trešdaļai lietotāju pietrūktu tādas iespējas kā sociālie tīkli un ziņu portāli. Divām trešdaļām interneta lietotāju pēkšņa interneta pazušana radītu satraukumu. Vislielāko diskomfortu interneta pazušanas gadījumā izjustu sievietes, jaunieši vecumā līdz 19 gadiem un interneta lietotāji pēc 50 gadu vecuma, kā arī respondenti ar vidēji augstiem un augstiem ienākumiem. Deviņi no desmit interneta lietotājiem būtu gatavi atteikties no atsevišķām ikdienas ērtībām uz pusgadu, lai tikai saglabātu pieeju internetam.

Izdevumos iekļauj arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu. Nākamgad iesniedzamās deklarācijas aizpildīšanas kārtība ir noteikta jaunos Ministru kabineta noteikumos Nr.

Saimnieciskās darbības veicējiem Valsts ieņēmumu kā internets rada ienākumus rīko bezmaksas seminārus. Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

How To COPY Pictures \u0026 Earn $500 A Day For FREE By Selling Them - LEGALLY

Vairāk saistītu