Kā nekavējoties veikt naudas samaksu. Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums

Par piedziņas vēršanu un parādnieka ienākumiem

Tātad, ja saņemto uzturlīdzekļu summa ir lielāka nekā valsts noteiktie minimālie uzturlīdzekļi, to daļa tiek pakļauta parādu piedziņai.

kā nekavējoties veikt naudas samaksu

Diemžēl piedziņai, atsaucoties uz iepriekšminēto Civilprocesa likuma panta formulējumu, atsevišķi tiesu izpildītāji pakļauj arī vecāka labprātīgi maksātos uzturlīdzekļus. Piedziņa no noguldījumiem bankā un trešajām personām Ja tā ir vēlējies kreditors, tiesu izpildītājs var dot arī rīkojumu bankai vērst izvēles stratēģija uz parādnieka naudas līdzekļiem bankās saskaņā ar Civilprocesa likuma Ja ir noteikts šāds parādu atgūšanas veids, banka parādniekam saglabās naudas līdzekļus minimālās mēneša darba samaksas apmērā.

Pārējā nauda tiks pārskaitīta tiesu izpildītājam.

Sanāca iekavēt ar rēķina samaksu, parasti maksāju laikā. Kāpēc uzreiz atslēdzāt pakalpojumus?

Der atcerēties, ka tas ir atšķirīgs piespiedu izpildes līdzeklis un nevis ieturējumu veikšana no darba samaksas jeb tai pielīdzinātajiem maksājumiem. Var gadīties, ka parādnieka bankas konts ir bloķēts, šajā kontā tiek saņemta darba samaksa, un paralēli arī banka veic ieturējumus no konta. Šāda situācija var izveidoties, jo tiesu izpildītājs, dodot rīkojumu apķīlāt kā nekavējoties veikt naudas samaksu kontus, nevar pārbaudīt, kādus naudas līdzekļus parādnieks šajā kontā glabā vai saņem.

Parādniekiem ir jāsaprot, ka tiesu izpildītājam nav iespēju redzēt parādnieka bankas kontu.

Kādi ienākumi ir pakļauti un kādi nav pakļauti parādu piedziņai

Ko darīt, ja nauda parādu nomaksai tiek atvilkta dubultā - no algas un no bankas konta? Parādniekam nekavējoties ir jāvēršas pie tiesu izpildītāja un jāraksta iesniegums, norādot, ka šis konts ir nepieciešams darba samaksas saņemšanai, un jālūdz to atķīlāt. Klāt jāpievieno bankas konta pārskats, kurā redzams, ka parādnieks tiešām saņem darba kā nopelnīt naudu par komunālajiem pakalpojumiem uz šo kontu vai arī kādus citus pabalstus, uz ko nedrīkst vērst piedziņu.

Klients apliecina, ka Līguma darbības laikā viņa sniegtās ziņas ir precīzas, patiesas un atbilstošas faktiskajai situācijai. Klients, sniegto ziņu precīzumu, patiesumu un aktualitāti apliecina pie katras Līguma noslēgšanas. Līgums šie Noteikumi tādā redakcijā, kāda publicēti Mājas lapā uz pakalpojuma iegādes brīdi katrreiz stājas spēkā brīdī, kad Klients Mājas lapā ir akceptējis Līguma noteikumus, iegādājoties konkrēto pakalpojumu. Noslēdzot Līgumu, Klients katrreiz apliecina, ka Klients vēlas iegādāties pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī to, ka Klients ir pilnībā iepazinies ar šiem Noteikumiem, tiem piekrīt un atzīst tos par sev saistošiem.

Ja ieturējumi no parādnieka darba samaksas saskaņā ar Civilprocesa likuma Ja būs izveidojusies situācija, ka konta apķīlāšanas rezultātā no konta būs noņemti vairāk naudas līdzekļu, nekā to pieļauj ikmēneša ieturējumu apmērs no darba algas, šī starpība parādniekam tiks atgriezta.

Tiks atmaksāti arī visi naudas līdzekļi, uz kuriem pēc likuma piedziņu veikt nedrīkst.

kā nekavējoties veikt naudas samaksu

Termiņš, kādā naudas līdzekļi tiesu izpildītājam jāatmaksā, likumos nav atrunāts. Praksē tas notiek kā nekavējoties veikt naudas samaksu, apmēram 3 darba dienu laikā.

Naudas piedziņa. Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma

Vienlaikus der atcerēties, ka tiesu izpildītājam atgūtā nauda kreditoram ir jāpārskaita septiņu dienu laikā. Tāpēc, ja kādi lieki naudas līdzekļi no konta ir noņemti, pie tiesu izpildītāja ir jāvēršas nekavējoties.

kā nekavējoties veikt naudas samaksu

Ja nauda, kas jāatgūst, vēl atradīsies tiesu izpildītāja depozīta kontā, to bez problēmām uz iesnieguma pamata varēs saņemt. Ja nauda jau būs pārskaitīta kreditoram, tad ar iesniegumu būs jāvēršas pie kreditora. To, vai kreditors dubultā ieturēto summu parādniekam atgriezīs, nav iespējams prognozēt.

Kā nekavējoties veikt naudas samaksu

Kreditors to var atteikties kā nekavējoties veikt naudas samaksu, jo viņu interesē iespējami ātri atgūt savu naudu un viņam nav tiesību un pienākuma izvērtēt tiesu izpildītāja darbību pamatotību. Praksē var rasties situācija, kad parādnieks uz kontu saņem gan darba samaksu, gan, piemēram, kāds ģimenes loceklis katru mēnesi viņam pārskaita eiro.

Šādā situācijā tiesu izpildītājs kontu var arī neatķīlāt.

Marshmello - Alone (Official Music Video)

Tiesu izpildītājs uz iesnieguma pamata katru mēnesi parādniekam atmaksās to ieturējumu daļu, ko nevar apķīlāt, bet pārējos naudas līdzekļus apķīlās un no konta noņems, saglabājot likumā noteikto minimālo ikmēneša summu. Praksē var būt arī tāda situācija, kad naudas līdzekļi tiek ieturēti no summām, kas parādniekam pienākas no kādām trešajām personām, piemēram, uz līguma pamata. Ja parādniekam privātpersona A ir parādā naudu un par to ir noslēgts aizdevuma līgums, tad par šī līguma esamību parādniekam ir pienākums tiesu izpildītāju informēt.

Starptautiskie maksājumi

Tiesu izpildītājs, saņemot šādu informāciju, var nosūtīt rīkojumu personai A un lūgt visus naudas līdzekļus, kas būtu jāizmaksā parādniekam, pārskaitīt uz tiesu izpildītāja depozīta kontu parāda dzēšanai. Šāda pati kārtība piemērojama arī situācijās, kad parādnieks no trešajām personām saņem autoratlīdzību vai honorārus.

Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.

  • Nopelnīt naudu c
  • Publicēts:
  • Kādi ienākumi ir pakļauti un kādi nav pakļauti parādu piedziņai Vietējie maksājumi - Swedbank Kādi ienākumi ir pakļauti un kādi nav pakļauti parādu piedziņai - LV portāls Zibmaksājumi Kā nekavējoties veikt naudas samaksu Tātad, ja saņemto uzturlīdzekļu summa ir lielāka nekā valsts noteiktie minimālie uzturlīdzekļi, to daļa tiek pakļauta parādu piedziņai.
  • Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums Likuma nosaukums
  • Kā ātri nopelnīt naudu savā vietnē
  • Fs17 ātra nauda

Vairāk saistītu