Kas ir tirdzniecība, Navigācijas izvēlne

Kas ir tirdzniecība kriptonauda Kas ir kriptovalūtu tirdzniecība?

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Latvijas Republikas Ministru kabinets Vispārīgie jautājumi 1.

Ārējā tirdzniecība - kas tas ir, definīcija un jēdziens gads izkapnotelefona.lv

Noteikumos lietotie termini: 1. Vienlaikus ar pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecību var organizēt kultūras, sporta un citus pasākumus; 1. Tirgus teritorijā ir tirgus paviljoni, kioski, novietnes un citi slēgti stacionāri tirdzniecības objekti, nojumes, tirdzniecības galdi letes vai citas speciāli iekārtotas tirdzniecības vietas, kā arī brīva tirgus teritorija tirdzniecībai no transportlīdzekļiem; 1.

Šie noteikumi nosaka tirdzniecības kārtību tirgos neatkarīgi no to īpašuma veida, kā arī gadatirgos, izbraukuma tirdzniecībā un ielu tirdzniecībā. Tirgos, gadatirgos, izbraukuma tirdzniecībā un ielu tirdzniecībā jāievēro mazumtirdzniecības noteikumi un citi tirdzniecību reglamentējoši normatīvie akti, kā arī atsevišķu preču aprites, izplatīšanas, publiskas kas ir tirdzniecība vai reklamēšanas īpašā kārtība, kas noteikta normatīvajos aktos.

Ir šādi tirgi: 4.

Ārējās tirdzniecības priekšrocības un trūkumi

Pārtikas preču tirgos var realizēt arī mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus; 4. Tirgoties tirgos ir tiesīgi: 5. Latvijā reģistrētie uzņēmumi uzņēmējsabiedrības turpmāk - juridiskās personaskuru reģistrācijas dokumentos kā uzņēmējdarbības veids ir paredzēta tirdzniecība; 5.

Latvijas iedzīvotāji turpmāk - fiziskās personaskuri realizē šādas preces: 5. Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas iedzīvotāji, kuri realizē pašu ražoto lauksaimniecības produkciju; 5.

  1. Binārās opcijas, ja ir uzticības pārvaldība
  2. Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos,… - Latvijas Vēstnesis
  3. Starptautiskā tirdzniecība — teorija. Ekonomika, - klase.
  4. Secinājumi Kas ir tirdzniecība?
  5. Noteikumi nosaka tirdzniecības veidus, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību.
  6. Pieredze tirdzniecības iespējām
  7. Kad beigsies bitcoin

Tirdzniecība tirgos ir atļauta tikai tirdzniecības vietās, kas norādītas tirgus plānā. Tirgus plānā norādītās tirdzniecības vietas ir numurētas. Tirdzniecība ārpus tirgus plānā norādītajām tirdzniecības binārā opcija qi opcija ir tirdzniecība neatļautās vietās.

1. Kā kļūt par kriptovalūtu tirgotāju

Ielu tirdzniecības vietās ir tiesīgas tirgoties juridiskās un fiziskās personas un individuālā darba veicēji, kuri realizē šādas preces: 7. Ielu tirdzniecības vietās ir aizliegts realizēt jebkādas citas preces, kuras nav minētas šo noteikumu interneta vietne ar ienākumiem. Citu preču tirdzniecība ielu tirdzniecības vietās ir tirdzniecība neatļautās vietās.

Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās juridiskās un fiziskās personas un individuālā darba veicēji ir tiesīgi realizēt pārtikas un nepārtikas preces saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību.

kas ir tirdzniecība binomo opcijas video pārskati

Tirdzniecības vietu izmantošanas kārtība tirgos Juridiskās personas un individuālā darba veicēji ir tiesīgi realizēt pārtikas preces, izmantojot kases aparātus, kā nopelnīt naudu mājās, kaut ko darot ar savām rokām preču tirgos un jaukta tipa tirgos šo tirgu paviljonos un citos slēgtajos stacionārajos tirdzniecības objektos.

Tikai juridiskās personas ir tiesīgas realizēt importētos nefasētos augļus, ogas un dārzeņus, izmantojot kases aparātus, pārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos esošajās atklātajās tirgus teritorijās, zem nojumēm, no transportlīdzekļiem un slēgtajos stacionārajos tirdzniecības objektos.

kas ir tirdzniecība kiyosaki robert iespējas

Juridiskās personas ir tiesīgas realizēt nepārtikas preces un individuālā darba veicēji - iepirktās nepārtikas preces nepārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos šo noteikumu Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes, Liepājas, Ventspils, Jelgavas un Jūrmalas pilsētas pastāvīgi darbojošos tirgos juridiskās personas, kuras realizē nepārtikas preces, un individuālā darba veicēji, kuri realizē iepirktās nepārtikas preces, ir tiesīgi tirgoties tikai slēgtajos stacionārajos tirdzniecības objektos.

Citās Latvijas pilsētās un apdzīvotajās vietās, kur tirgos nav slēgto stacionāro tirdzniecības objektu vai to skaits nav pietiekams, šo noteikumu Individuālie uzņēmumi, ja tie nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekamas personas, un individuālā darba veicēji ir tiesīgi realizēt, neizmantojot kases aparātus, šādas pašu izgatavotās nepārtikas preces: Fiziskās personas ir tiesīgas realizēt lietotas personiskās mantas, neizmantojot kases aparātus, nepārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos esošajā atklātajā tirgus teritorijā vai citās tirgus pārvaldītāja norādītajās vietās.

Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas iedzīvotāji, kā arī citu kaimiņvalstu pierobežas zonas iedzīvotāji ir tiesīgi, uzrādot ievedmuitas deklarāciju, realizēt pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, neizmantojot kases aparātus, valsts pierobežas zonā esošajos pārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos atklātajās tirgus teritorijās, zem nojumēm un no transportlīdzekļiem.

Tirgos kas ir tirdzniecība atļauts realizēt pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, neizmantojot kases aparātus, šādām ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamām personām: Kas ir tirdzniecība personas un individuālā darba veicēji realizē zemnieku saimniecībās un individuālajos uzņēmumos ražoto lauksaimniecības produkciju, izmantojot kases aparātus.

Pārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos juridiskās un fiziskās personas un individuālā darba veicēji realizē lauksaimniecības produkciju šādās vietās: Tiesības izmantot stacionāros galdus, zem nojumēm iekārtotās tirdzniecības vietas un vietas tirdzniecībai no transportlīdzekļiem pārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos esošajās atklātajās tirgus teritorijās tiek piešķirtas šādā secībā: Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas iedzīvotājiem, kuri realizē pašu ražoto lauksaimniecības produkciju; Tiesības izmantot tirdzniecības vietas, kas iekārtotas pārtikas preču tirgus un jaukta tipa tirgus paviljonos un citos slēgtajos stacionārajos tirdzniecības objektos, piešķiramas šādā secībā: Tiesības izmantot nepārtikas preču kas ir tirdzniecība un jaukta tipa tirgos esošajās atklātajās tirgus teritorijās iekārtotās tirdzniecības vietas piešķiramas šādā secībā: Tiesības izmantot nepārtikas preču tirgus un jaukta tipa tirgus teritorijā esošos slēgtos stacionāros tirdzniecības objektus vai atsevišķas tirdzniecības vietas šajos kas ir tirdzniecība piešķiramas šādā secībā: Kas ir tirdzniecība darba organizācija un tirgus pārvaldītāja pienākumi Tirdzniecībai tirgos nav nepieciešama attiecīgās teritorijas pašvaldības atļauja.

Tirgus pārvaldītājs nosaka kārtību, kādā juridiskajām un fiziskajām personām un individuālā darba veicējiem piešķiramas tiesības izmantot tirdzniecības vietas piemēram, pēc līguma, abonementa, nosakot par dienu maksājamo tirgus nodevu. Tirdzniecības vietu izmantošanas tiesības tirgus pārvaldītājs piešķir uz noteiktu laiku.

Lai piešķirtu tirdzniecības vietas vietu izmantošanas tiesības juridiskajām personām un individuālā darba veicējiem, kas tirgojas ar iepirkto preci, tirgus pārvaldītājs pieprasa: Lai piešķirtu tirdzniecības vietas vietu izmantošanas tiesības individuālā darba veicējiem un fiziskajām personām, kas realizē pašu izgatavotās nepārtikas preces un pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, tirgus pārvaldītājs kas ir tirdzniecība Tirgus pārvaldītājs ir atbildīgs par šajos noteikumos noteiktās tirdzniecības vietu piešķiršanas secības un tirdzniecības vietu izmantošanas kārtības ievērošanu.

kas ir tirdzniecība 1000 un 1 veids, kā nopelnīt naudu internetā

Tirgus pārvaldītājs ir atbildīgs, lai pirmtiesības izmantot tirdzniecības vietas tirgos tiktu nodrošinātas vietējiem zemniekiem un zemnieku saimniecībām, zvejniekiem un zvejnieku saimniecībām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām, kuras realizē pašu ražotās preces vai produkciju.

Tirgus pārvaldītājs izveido tirdzniecības vietu pieprasītāju reģistru, kurā pieprasījumi reģistrējami saņemšanas secībā.

Reģistrā obligāti norāda pieņemto kas ir tirdzniecība par tirdzniecības vietas piešķiršanu vai atteikumu, kā arī piešķirtās tirdzniecības vietas numuru. Tirgus pārvaldītājs katru kas ir tirdzniecība rakstiski sniedz informāciju attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei par juridiskajām personām, kuras izmanto tirdzniecības vietas tirgos. Tirgus pārvaldītājs atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai izstrādā un saskaņo ar attiecīgo pilsētas vai kas ir tirdzniecība pašvaldību tirgus noteikumus, kuros ietver: Tirgus noteikumi ir pieejami tirdzniecības vietu izmantotājiem, šajos noteikumos minēto kontrolējošo institūciju kas ir tirdzniecība un apmeklētājiem.

Tirgus paviljonos un citos slēgtajos stacionārajos tirdzniecības objektos, kuros tirdzniecības vietu izmantošanas tiesības ir piešķirtas vairākām juridiskajām un fiziskajām personām vai individuālā darba veicējiem, tirdzniecība atļauta tikai no speciāli iekārtotiem stacionāriem galdiem vai attiecīgi izveidotos stendos. Tirgus atklātajā teritorijā un zem nojumēm tirdzniecība atļauta tikai no speciāli iekārtotiem stacionāriem galdiem vai no transportlīdzekļiem.

Pārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos ir aizliegta ātri bojājošos pārtikas produktu piemēram, piens un piena produkti, gaļa un gaļas produkti, zivis un zivju produkti tirdzniecība, ja to uzglabāšanā un realizācijā nav nodrošināta attiecīgo sanitāro, veterināro un higiēnas kas ir tirdzniecība ievērošana.

Ne pārtikas preču tirgos aizliegta pārtikas preču tirdzniecība. Kas ir tirdzniecība preču tirdzniecība nepārtikas preču tirgos ir tirdzniecība neatļautās vietās. Tirgus pārvaldītājam jāparedz tāds tirdzniecības vietu izvietojums, lai tām varētu brīvi pieiet. Tirdzniecības vietas platībai jābūt pietiekamai, lai izliktu preces, izvietotu kases aparātu un svēršanas un mērīšanas līdzekļus.

Par tirdzniecības vietas arī transportlīdzekļa, no kura organizēta tirdzniecība nodrošināšanu ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētu kases aparātu un metroloģiski pārbaudītiem svēršanas un mērīšanas līdzekļiem, par to izmantošanas noteikumu ievērošanu, kā arī par svara, mēra un samaksas pareizu noteikšanu ir atbildīga persona, kurai piešķirtas attiecīgās tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības, vai tās pilnvarota persona.

Tirgus pārvaldītājs ir tiesīgs organizēt svēršanas un mērīšanas līdzekļu, speciālā apģērba un cita tirdzniecības inventāra, kā arī kases aparātu nomu.

kas ir tirdzniecība Bitcoin izveidot

Iznomāt drīkst tikai noteiktā kārtībā reģistrētus kases aparātus un metroloģiski pārbaudītus svēršanas un mērīšanas līdzekļus. Tirgus teritorijā speciāli šim nolūkam iekārtotās slēgtās telpās atļauts organizēt sabiedriskās ēdināšanas vietas atbilstoši šīs nozares darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī tirgus pakalpojumu sniegšanas vietas.

Tirgus pārvaldītājs nodrošina sabiedriskās kārtības, veterināro, sanitāro un higiēnas prasību bitcoin tīkla jaudas diagramma ugunsdrošības noteikumu ievērošanu tirgus teritorijā. Tirgus pārvaldītājs var apstiprināt konkrētas amatpersonas, kuru darba pienākumos ietilpst šo noteikumu 6.

Maksa par tirdzniecības vietu izmantošanu un par tirgus pakalpojumiem Maksu par tirdzniecības vietu izmantošanu tirgū un par sniegtajiem tirgus pakalpojumiem inventāra kas ir tirdzniecība, saldētavu izmantošana un citi pakalpojumi nosaka tirgus pārvaldītājs.

Maksa par tirdzniecības vietu izmantošanu un par sniegtajiem tirgus pakalpojumiem norādāma tirgus pārvaldītāja apstiprinātos cenrāžos. Tirgus pārvaldītājs ir atbildīgs, lai maksu par tirdzniecības vietu izmantošanu un par sniegtajiem tirgus pakalpojumiem iekasētu atbilstoši cenrādim.

Juridiskās un fiziskās personas un individuālā darba veicēji visus norēķinus par tirdzniecības vietu izmantošanu tirgū un par sniegtajiem tirgus pakalpojumiem kārto tikai ar tirgus pārvaldītāju, kas nodrošina īpašu kas ir tirdzniecība ierīkošanu attiecīgo norēķinu veikšanai.

No juridiskajām un fiziskajām personām un individuālā darba veicējiem saņemto skaidro naudu par tirdzniecības vietu izmantošanu un par sniegtajiem tirgus pakalpojumiem reģistrē, izmantojot kases aparātu, un izsniedz maksātājam kases čeku.

Kas ir tirdzniecība un kas ir tirgotāji? - R emuārs - RoboForex

Tirdzniecības organizācija gadatirgos, ielu tirdzniecības un izbraukuma tirdzniecības vietās Ielu tirdzniecība atļauta tikai tajās tirdzniecības vietās, kuras noteikusi un iekārtojusi attiecīgā pašvaldība. Tirdzniecība ārpus minētajām tirdzniecības vietām, kā arī tirdzniecība publiskās vietās bez pašvaldības atļaujas ir tirdzniecība neatļautās vietās. Stacionārās un pagaidu sezonas tirdzniecības vietas, kas noteiktā kārtībā kas ir tirdzniecība publiskās vietās, nav pielīdzināmas ielu bināro opciju uzticamas vietnes vietām, un tirdzniecība tajās atļauta, tikai izmantojot kases aparātus.

Šo noteikumu 7. Kases aparāta izmantošana nav obligāta. Ielu tirdzniecība ar grāmatām un iepirktajiem ziediem ir atļauta, ja tiek izmantoti kases aparāti. Izbraukuma tirdzniecība masu pasākumu vietās ir atļauta tikai attiecīgā pasākuma norises laikā. Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās tirdzniecība ir atļauta no transportlīdzekļiem un tirdzniecības vietās, kas iekārtotas uz attiecīgā pasākuma norises laiku.

Gadatirgos kas ir tirdzniecība izbraukuma tirdzniecības vietās ir aizliegta ātri bojājošos pārtikas produktu tirdzniecība, ja to uzglabāšanā un realizācijā nav nodrošināta attiecīgo sanitāro, veterināro un higiēnas normu ievērošana.

Gadatirgi un izbraukuma tirdzniecības vietas atkarībā no realizējamo preču sortimenta apgādājamas ar metroloģiski pārbaudītiem svēršanas un mērīšanas līdzekļiem. Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās zemnieki, zemnieku saimniecības, zvejnieki, zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, individuālā darba veicēji un fiziskās personas, kuras realizē pašu ražoto vai iegūto produkciju, ir tiesīgas tirgoties, ja saņemta pašvaldības atļauja un samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.

Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās individuālā darba veicēji un juridiskās personas, kuras realizē importētās pārtikas un nepārtikas preces, kā kas ir tirdzniecība Latvijā rūpnieciski ražotās pārtikas un nepārtikas preces, ir tiesīgas tirgoties, ja saņemta pašvaldības atļauja un samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās. Fiziskajām personām ir aizliegta šo noteikumu Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietne ar bināro opciju rādītājiem alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi realizējami, izmantojot kases aparātus, un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu realizāciju.

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība, neievērojot minētās prasības, ir tirdzniecība neatļautās vietās. Pašvaldību uzdevumi un funkcijas tirdzniecības jautājumos Pašvaldība, organizējot tirgu darbību: Tirgus izveidošanas un iekārtošanas darbi veicami saskaņā ar noteiktā kārtībā apstiprinātu projektu, par kuru saņemts attiecīgo valsts institūciju vai dienestu rakstisks apliecinājums, ka ir radīti nepieciešamie priekšnosacījumi sanitāro, veterināro, higiēnas un ugunsdrošības noteikumu ievērošanai.

Tirgus statusu piešķir attiecīgās pilsētas dome vai pagasta padome. Pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajiem tirgiem, ja pilnībā ir izpildīti visi projektā paredzētie darbi.

Tirgus projektā jāparedz šādas prasības: Pašvaldība likumos noteikto tiesību ietvaros un ar tirgus pārvaldītājiem noslēgto līgumu vienošanos ietvaros pārzina tirgus darbību savā administratīvajā teritorijā.

Pašvaldība, organizējot ielu tirdzniecību: Pašvaldība izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai ar šo noteikumu 7. Ielu tirdzniecības vietu izvietojums un estētiskais noformējums pilsētās un citās apdzīvotajās vietās saskaņojams ar attiecīgo arhitektūras dienestu un Nacionālo vides veselības centru.

Pašvaldība, organizējot gadatirgus un izbraukuma tirdzniecību: Ja gadatirgus vai izbraukuma tirdzniecības iniciators nav pašvaldība, šo pasākumu iniciators iesniedz attiecīgajai pašvaldībai pieteikumu. Pieteikumā norāda amatpersonu, kuras pienākumos ietilpst šajos noteikumos noteikto prasību izpildes nodrošināšana attiecīgajā pasākumā.

Pašvaldība pieteikumu izskata un 15 dienu laikā sniedz motivētu atbildi iesniedzējam. Pašvaldība izsniedz atļaujas tirdzniecībai gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās, ja atļaujas pieprasītājs ir samaksājis pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās un attiecīgajos gadījumos uzrāda limitēto dabas resursu ieguves atļaujas licences oriģinālu.

Kārtību gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās nodrošina pasākuma organizators.

Iekšējā tirdzniecības forma

Pašvaldības sniedz valsts iestādēm, kas veic šajos noteikumos minēto kontroli un uzraudzību, šādu informāciju: Tirgotāju pienākumi Juridiskajām un fiziskajām personām un individuālā darba veicējiem, kas kas ir tirdzniecība tirdzniecības vietas tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecībā un izbraukuma tirdzniecībā, jāievēro šie noteikumi un citi tirdzniecību reglamentējoši normatīvie akti.

Juridiskās personas un individuālā darba veicēji, kas tirgojas ar iepirkto preci, nodrošina, lai attiecīgajā tirdzniecības vietā atrastos šādi dokumenti: Juridiskā persona tirdzniecības vietā izvieto izkārtni, kurā norādīts uzņēmuma uzņēmējsabiedrības nosaukums, adrese, darbalaiks un tās personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā.

kas ir tirdzniecība viedo kanelu indikators binārām opcijām

Tirdzniecības vietā jāatrodas dokumentiem vai to kopijām, kas apliecina tiesības izmantot šo vietu. Tirdzniecības vietā nedrīkst atrasties dokumentos nenorādītas preces un kases aparāta kasē - nereģistrētas naudas summas.

Ārējās tirdzniecības raksturojums

Aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai juridiskajai vai fiziskajai personai. Uzraudzība un kontrole Tirgu, gadatirgu, ielu tirdzniecības un izbraukuma tirdzniecības vietu darbības uzraudzību un kontroli veic: Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas, kas nodrošina: Valsts policijas un pašvaldības policijas darbinieki, kas nodrošina šo noteikumu 6. Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas, kas nodrošina šo noteikumu Valsts sanitārās inspekcijas un Valsts veterinārā dienesta amatpersonas, kas nodrošina šo noteikumu Latvijas nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra amatpersonas, kas nodrošina kas ir tirdzniecība noteikumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas, kas nodrošina šo noteikumu Atbildība Kases aparāta opciju draudi esošās nereģistrētās naudas summas uzskatāmas par slēpto ienākumu un reģistrējamas kases aparātā.

Par šo noteikumu VII nodaļā noteikto prasību neievērošanu tirgus pārvaldītājs patstāvīgi vai pēc kontrolējošās institūcijas amatpersonas iesniegtā pieprasījuma anulē tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības. Par tirdzniecības vietu iekasētā maksa netiek atmaksāta.

Noslēguma jautājumi Tirgus izveidošana, gadatirgi, ielu tirdzniecība un izbraukuma tirdzniecība atklātās vietās teritorijāskas šo noteikumu izpratnē nav publiskas vietas, ir atļauta tikai tad, ja atklātās vietas teritorijas īpašnieks, valdītājs vai lietotājs šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iegūst tiesības attiecīgās tirdzniecības organizēšanai. Pašvaldība ir kas ir tirdzniecība pārtraukt tirgu un gadatirgu darbību, ielu tirdzniecību un izbraukuma tirdzniecību, kas tiek veikta bez pašvaldības lēmuma atļaujasja mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas pašvaldībai netiek iesniegts pieteikums attiecīgās tirdzniecības organizēšanai.

Papildu informācija

Tirgu, gadatirgu un ielu tirdzniecības dalībnieki mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas pārtrauc tirdzniecību, kura organizēta bez pašvaldības lēmuma atļaujasvai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iegūst tiesības attiecīgās tirdzniecības organizēšanai. Pašvaldība ir tiesīga tirgiem, kuri ir izveidoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, uz laiku līdz sešiem mēnešiem piešķirt pagaidu tirgus statusu un noteikt pasākumus, kas jāveic tirgus pārvaldītājam, lai tirgus atbilstu tirgus statusa kas ir tirdzniecība noteiktajām prasībām.

Ja tirgus pārvaldītājs laikā, uz kuru tirdzniecības vietai ir piešķirts pagaidu tirgus statuss, pilnībā neveic pašvaldības noteiktos pasākumus, tirgus statusu nepiešķir. Jaukta tipa tirgus statusu jaunizveidotajiem tirgiem ir atļauts piešķirt tikai tad, ja pašvaldības lēmums par to izveidošanu ir pieņemts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai. Ar š o noteikumu spēkā stāšanos dienu tiek pārtraukta tirdzniecības atļauju izsniegšana tirdzniecībai put opcijas grāmatām ielu tirdzniecības vietās.

Vairāk saistītu