Kurš izsniedz iespēju

Latvijas valsts portāls

kurš izsniedz iespēju

Drukāt Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs saskaņā ar Meža likuma Ministru kabineta noteikumu Nr. VMD Meža valsts reģistra informāciju meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam izsniedz pēc iesnieguma saņemšanas VMD mežniecībā Iesniegums meža inventarizācijas datu saņemšanai.

Ja informācija ir pieprasīta elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, papīra veidā informācija netiek sagatavota. Izsniedzamā Meža valsts reģistra informācija sastāv no meža inventarizācijas datu nogabalu raksturojošo rādītāju izdrukas vai meža inventarizācijas ģeogrāfiskajiem un tekstuāliem datiem.

kurš izsniedz iespēju

Ja Meža valsts reģistra informācija kalendārā gada laikā tiek pieprasīta atkārtoti, tad Kurš izsniedz iespēju saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. Iespējas Meža valsts reģistra informācijas lietošanai tiešsaistē: 1. Pieejas tiesības ļauj apskatīt meža inventarizācijas ģeogrāfiskos un tekstuālos datus, kā arī tos lejupielādēt.

15 Kam domāts portāls izkapnotelefona.lv

Līgumam pievieno iesniegumu Iesniegums lietotājiem bez maksaskurā norāda personas, kurām ir nepieciešams piešķirt lietotāja tiesības. Desmit 10 dienu laikā VMD līgumam pievienotajā iesniegumā norādītajām personām uz e-pastu nosūta piekļuves rekvizītus.

kurš izsniedz iespēju

Pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas, tiks sagatavots līguma projekts un nodrošinātas tālākās darbības tā parakstīšanai. Piekļuve Meža valsts reģistra informācijai saskaņā ar Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādi: 2.

Līguma noslēgšanas kārtību skatīt šī raksta 1. Pakalpojumu iespējams realizēt, izmantojot starpsistēmu interfeisu.

kurš izsniedz iespēju

Maksa par pakalpojumu kalendārajā gadā saskaņā ar Abonēšanas maksa par piekļuves tiesībām Meža valsts reģistram tiešsaistē kalendāra gads 3,40 euro 8. Maksa par piekļuves tiesībām Meža valsts reģistram tiešsaistē ar iesniegumu, paziņojumu un pārskatu iesniegšanas iespējām vai Meža valsts reģistra datu lietošanas tiesībām informācijas sistēmas līmenī ar iesniegumu, paziņojumu, pārskatu un meža inventarizācijas datu iesniegšanas iespējām — atbilstoši meža zemes platībai 8.

kurš izsniedz iespēju

Vairāk saistītu