Kuru tirdzniecības centru izvēlēties, Tirdzniecības centrs Alfa, dāvanas un dāvanu kartes – izkapnotelefona.lv

Kā pareizi izvēlēties īpašumu franšīzes biznesam?

Izņēmuma gadījumos īstenojot akcijas utt.

kuru tirdzniecības centru izvēlēties

Kamēr Karte ir derīga un tajā ir nepieciešamais naudas līdzekļu atlikums, ar to iespējams veikt neierobežotu skaitu pirkumu. Kartes pagarināšana ir iespējama uz papildu periodu līdz 6 sešiem mēnešiem no pagarināšanas datumabet ne ilgāk kā uz 12 divpadsmit mēnešiem no Kartes pārdošanas datuma.

Ja Karte netiek izmantota 12 divpadsmit mēnešu laikā no tās derīguma termiņa beigu datuma neatkarīgi no tā, vai Karte ir mainīta vai tās derīguma termiņš ir pagarinātsuzskatāms, ka Kartes lietotājam Karšu pakalpojumi saskaņā ar Karšu izplatīšanas kuru tirdzniecības centru izvēlēties ir pilnībā sniegti, Karte tiek anulēta un vairs nevar tikt izmantota preču un pakalpojumu iegādei.

Īpašos gadījumos īstenojot akcijas utt.

kuru tirdzniecības centru izvēlēties

Elektroniskās naudas izpirkšanas pieprasījumus Kartes lietotājs var aizpildīt Karšu izplatīšanas vietās, uzrādot Karti, derīgu pasi vai derīgu ID karti, no kurasizgatavota fotokopija vai kas noskenēta, un elektroniskā nauda var tikt pārskaitīta tikai uz IBAN konta adresi, kas ir atvērts viņa viņas vārdā naudas atmazgāšanas riska novēršanas dēļ elektroniskās naudas izpirkšana skaidrā naudā vai pārskaitot to uz kontu, kas nav atvērts Kartes lietotāja vārdā, nav atļauta.

Atmaksa var tikt pieprasīta un saņemta tikai vienreiz un tikai pilnā Kartes atlikuma apmērā pēc piemērojamo komisijas maksu ja tādas piemērojamas atskaitīšanas.

kuru tirdzniecības centru izvēlēties

Iegādājoties Karti -esnetiek izrakstīts PVN rēķins. Pēc Pircēja pieprasījuma tiek izrakstīts Dāvanu karšu pieņemšanas nodošanas akts.

Šajās tirdzniecība vietās apmeklētāju plūsma pilnībā jānodala no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem un jānosaka tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 25m2 no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju.

Kartes nomaiņa: ja neizmantotā Karte ir bojāta, bet to ir iespējams identificēt vai to pieprasa Kartes likumīgais lietotājs. Emitentam ir tiesības emitēt un atpirkt e-naudu Latvijas teritorijā saskaņā ar licenci. Lai iegūtu vairāk informācijas, noklikšķiniet šeit Pieraksties jaunumiem:.

kuru tirdzniecības centru izvēlēties

Vairāk saistītu