Mācīšanās iespējas, Account Options

Pieaugušo izglītības iespējas Daugavpilī

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! FOTO: Dārta Ance Ēdere Saskarsme ir cilvēka pamatvajadzība visa mūža garumā, bet īpaši būtiska tā ir bērna sociālemocionālajai attīstībai. Ir nepieciešams, lai smadzenēs veidotos neironu savienojumi, un tie nevar veidoties haotiski.

Mācības Senioriem – Ieskats Piedāvājumu Klāstā | Swedbank blogs

Kad mācās no galvas, veidojas vajadzīgā struktūra. Planšete ir piesiešana pie gultas kājas mūsu gadsimtā.

Mācību process ārkārtējās situācijas laikā Lapa tika atjaunota: Skolēni un pedagogi uz klātienes mācībām ierodas ar negatīvu Covid testu vai vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu Skolās turpinās skolēnu testēšana. Klātienes mācību laikā visi lieto sejas maskas. Tiek nodrošināta telpu vēdināšana, regulāra uzkopšana, virsmu dezinfekcija un plūsmu kontrole.

Kā jūs salīdzinātu klātienes un attālinātās mācīšanās ietekmi uz bērna attīstību? Kādi ir šādas mācīšanās plusi un mīnusi? Sebre: Gan no psiholoģijas, gan no pedagoģijas viedokļa klātienes mācīšanās iespējas ir vairāki plusi. Viens no iemesliem ir saskarsme, kas ir cilvēka pamatvajadzība visa mūža garumā. Attālinātajās mācībās bērns kontaktējas tikai ar saviem vecākiem, bet saskarsme tieši ar skolotājiem un klasesbiedriem ir ļoti būtiska bērna sociālemocionālajai attīstībai, kas ietekmē visus viņa domāšanas procesus.

Vienmēr esiet gatavi

Saskarsme ir primāra, ļoti būtiska, bez tās bērns nevar attīstīties. No dokumentālajām filmām zinām: ja bērns tiek pamests mežā, mācīšanās iespējas saskarsmes, viņš vairs nav bērns. Bet ir tāds kā Mācīšanās iespējas. Saskarsme ar mammu un tēti ir ļoti svarīga no piedzimšanas pirmā brīža. Tāpat ir svarīga saskarsme ar citiem bērniem, skolotājiem. Bez tā nenotiek nekas — ne kognitīvā, ne valodas, ne emocionālā un sociālā attīstība.

Tas, cik daudz bērns iegūst no attālinātā mācību procesa, ir saistīts ar viņa attīstības līmeni, kā arī temperamentu un spēju noturēt uzmanību — vidusskolēniem tā ir pavisam cita lieta nekā bērniem sākumskolā. Tātad īpaši svarīgas klātienes mācības ir 1. Par šo tēmu vēl nav veikti pētījumi, mācīšanās iespējas es domāju, ka jā.

mācīšanās iespējas

Sākumskolas bērni noteikti iegūst vairāk tiešā saskarsmē ar skolotāju, viņiem ir vieglāk koncentrēties skolā, klasē. Īpaši svarīgi tas ir bērniem, kuriem jau ir kādas grūtības noturēt uzmanību. Ja bērni skatās tikai ekrānā, daudz tiek palaists garām. Skolotāji tomēr ir profesionāļi un spēj pievērst bērnu uzmanību, viņiem ir pieredze un profesionālās metodes, ar kurām klātienē labāk iemācīt vielu un noturēt bērnu uzmanību.

Pedagogi klātienē var arī labāk izskaidrot. Mācīšanās iespējas, videoekrānā arī var izskaidrot, bet tas ir citādi nekā tiešā mijiedarbībā, kas ir ļoti svarīga. Ja bērns kaut ko nesaprot, viņš var uzreiz skolotājai uzdot jautājumu, uz kuru viņa tūlīt var atbildēt.

Attālināti mācoties, skolotājs uz jautājumiem nevar atbildēt tik precīzi un intensīvi, kā tas ir klātienē. Vecāki vienkārši nespēj ne tik labi atbildēt, ne arī tā paskaidrot. Daniela: Runājot par attālināto mācīšanos, jāņem vērā, ka bija krīzes situācija un tā bija ātri jārisina. Taču ir svarīgi saprast, kuri bērni var un mācīšanās iespējas nevar mācīties attālināti. Varbūt kāds nevar koncentrēties klasē un viņam pat vajag mācīties attālināti — tādi gadījumi ir.

Attālinātās mācīšanās virziens ir zināšanu pieejamība — ja bērns ilgstoši atrodas mājās slimības dēļ vai dzīvo nomaļā vietā vai ja viņa ģimene daudz braukā riņķī un bērnam ir problemātiski vienmēr klātienē apmeklēt mācības.

Tātad šādā mācīšanās veidā var demo iespējas no 1 dolāra arī pozitīvais aspekts. Runājām par skolotāju, kurš klasē var atbildēt uz bērnu jautājumiem, bet, ja lūkojamies plašāk, tiešsaistes mācību laikā skolēns var saņemt atbildes ne tikai no sava skolotāja, bet arī no citiem skolotājiem, tādējādi viņš varbūt pat var iegūt vairāk.

Tomēr šie pozitīvie aspekti nebūtu skatāmi atrauti no bērna gatavības pašvadīti mācīties, no atbilstošu mācību materiālu pieejamības, no skolēnu digitālās pratības izmantot dažādus rīkus mācīšanās vajadzībām un no viņa motivācijas pārvarēt grūtības, jo arī mācīšanās mācīšanās iespējas noteiktu grūtību pārvarēšanu. Ne visi bērni spēj paši mācīties.

Šīs prasmes ir soli pa solītim jāattīsta.

  1. Atcerieties, ka pašlaik nodrošinām attālinātas mācības īstermiņā visiem skolēniem un visās skolās ar ļoti īsu sagatavošanās periodu ārkārtas situācijas laikam.
  2. Mācību procesa organizēšana | Covid

Viens to var, bet citam ir vajadzīga vecāka vai skolotāja palīdzība. Bet ne katrreiz vecāki var palīdzēt — iemesls var būt vecāku noslodze, viņu zināšanas par noteiktām tēmām un intelektuālās spējas, degradācija vai kaut kas cits.

mācīšanās iespējas

Ja liksim lielu uzsvaru uz vecāku atbalstu, tad akceptēsim, ka daļa bērnu nesaņems atbilstošu izglītību. Nevaram nodrošināt šīs līdzvērtīgās iespējas.

Droši vien nekad nebūs tikai digitālo skolu, vai ne? Daniela: Varētu būt, bet ne ar šiem mācību mācīšanās iespējas, kas šobrīd tiek izmantoti. Tad ir stipri jādomā, kā tas notiek, kādus mācību līdzekļus un kādas mācīšanās formas izmantojam.

Mācīšanās iedziļinoties

Bet noteikti negribētu tikai digitālo skolu: krīzes apstākļos tā ir viena lieta, bet tad izslēgsim sadarbības aspektu un sociālo komunikāciju, jūtas un emocijas.

Sebre: Tas būtu milzīgs zaudējums bērnam, ja viņam ietu secen mijiedarbība ar citiem. Ne tikai sociālemocionāli, bet arī kognitīvi — ko iegūst no bērniem un skolotājiem, ko mācās no citiem. Savulaik LV portāla intervijā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore Malgožata Raščevska skaidroja, ka pētījumā, standartizējot pasaulē ļoti populāro Mācīšanās iespējas intelekta testu bērniem vecumā no sešiem līdz 16 gadiem, konstatēts, ka dzimumu atšķirības parādās uztveres ātrumā jeb uzmanībā.

Vai dzimumu atšķirības izpaužas arī attālinātajās mācībās?

Sebre: Psiholoģijā par šiem jautājumiem veikti daudzi dažādi pētījumi. Bērni reaģē ātri izveidot vietni un nopelnīt tajā naudu atšķirīgi. Uzmanības noturības problēmas var būt gan meitenēm, gan zēniem. Daži pētījumi rāda, ka hiperaktivitāte biežāk sastopama mācīšanās iespējas. Arī autisma spektra mācīšanās iespējas socializēšanās traucējumi biežāk novērojami zēniem. Ja skatās uz klasi kopumā, tad gan zēniem, gan meitenēm var būt dažāds uzmanības noturības līmenis, uztveres ātrums un intelekts.

Bērni ir atšķirīgi gan kognitīvi, gan jūtīguma ziņā. Kad ir krīzes situācijas, jūtīgiem bērniem būs grūtāk. Iespējams, šie dati vairāk varētu būt attiecināmi uz sākumskolas bērniem. No cik gadu vecuma skolēni spēj mācīties patstāvīgi? Daniela: Grūti pateikt, līdz cik gadu vecumam vecākiem ir jāpalīdz bērniem mācīties. Nevar visiem bērniem pateikt vienādu robežu, kad šis atbalsts vairs nav vajadzīgs. Vienam vecāku palīdzība nepieciešama ilgāk, otram — ne tik ilgi. Sebre: Nevar novilkt svītru vienā vietā, tas ir pakāpeniski — pirmajās klasēs vecākiem bērnu mācībām jāvelta vairāk laika.

Ir jāņem vērā bērna specifika, uzmanības noturība, kognitīvās spējas kopumā. Vairumam vidusskolēnu mācīšanās iespējas tikt galā pašiem. Tomēr vecāku uzraudzība paliek — kādam jāpārbauda, vai uzdotais ir izdarīts. Ir vajadzīgs vecāku monitorings. Cik daudz mācību procesā vajadzētu izmantot digitālos rīkus?

Kā tie nākotnē būtu jāattīsta? Daniela: No vienas puses, krīze parādīja, ka ir jāpārstāj bērniem sist pa pirkstiem un jāsāk izmantot to, ko piedāvā digitalizācija, — gan labās, gan sliktās lietas. Bet, no otras puses, kā viņi zinās, kuras ir labās lietas, ja tās bērniem neparādīsim un neiemācīsim? Beidzot esam sapratuši, ka ar digitālajiem rīkiem varam palīdzēt bērniem mācīties un iegūt labu rezultātu.

Tā nevar būt vienkārši pārslēgšanās ekrānā. Tam ir jābūt specifiskam rīkam un metodikām — kā veicināt mācību motivāciju, kā sniegt atgriezenisko saiti, ja skolotājs bērnu neredz, tas ir arī laiks: cik ilgi viņš izmanto digitālos rīkus.

mācīšanās iespējas

Digitālo mācību līdzekļu mācīšanās iespējas ir nedaudz citāda nekā attālinātās mācības. Klasē var izmantot programmēšanas aktivitātes, izglītojošo robotiku u. Somija jau sen mācību procesā ir ieviesusi digitālos mācību līdzekļus, ar kuriem skolēns pats var darboties.

Pieminēšu vienu mūsu fakultātes maģistra darbu, kurā tika pētīts, kā veicināt aktīvo mācīšanos, izmantojot gan platformas, gan digitālos mācību līdzekļus.

Maģistrante ar bērniem sāka strādāt marta sākumā, bet šī mēneša vidū sākās vīrusa pandēmija. Tie bērni, kurus maģistrante bija apmācījusi strādāt ar digitālajiem rīkiem, bija labāk sagatavoti attālinātajam mācību procesam, viņi zināja, kā darboties ar dažādām mācīšanās platformām, digitālajiem uzdevumiem, kā lejuplādēt fotogrāfijas u.

Esiet vērīgi

Citām klasēm, kas nebija iekļautas pētījumā, mācīšanās iespējas grūtāk. Digitālajiem mācību līdzekļiem ir potenciāls, ar tiem daudz ko var darīt, bet ir jāiemācās tos izmantot.

Vai visus mācību priekšmetus ir iespējams mācīties digitāli, piemēram, mācīšanās iespējas Daniela: Jā, pat sportu var mācīties digitāli — to pierāda sporta sacensības, kas saslēgtas kopā vienā sistēmā, speciālas lietotnes. Arī mākslu problemātiski varētu mācīties attālināti. Jā, mācīšanās iespējas var būt digitāla, var būt digitāls dizains, māksla var būt virtuālajā realitātē, bet šajā priekšmetā vajadzētu arī klātienes apmācības. Sebre: Arī mūziku, tautas dejas mācīties klātienē būtu jēgpilnāk.

Attālinātās mācības un mājasdarbi — šādā situācijā daudz ko var norakstīt no gāmatas. Cik jēgpilni šajā gadījumā ir mājasdarbi? Eksperti gan apgalvo, ka tie tomēr ir vajadzīgi, jo nostiprina bērnu ilgstošo atmiņu, dziļāku mācītā izpratni, pašregulācijas spējas un atbildību. Daniela: Tie ir jēgpilni, ar mērķi, lai bērns mācītos. Jautājums ir: ko uzdodam? Ja kaut ko tādu, ko var izpildīt, norakstot no grāmatas, atrodot internetā vai izmantojot lietotni, kas prot atrisināt matemātikas uzdevumus, tad būtu diezgan dīvaini, ja šīs iespējas skolēni arī neizmantotu.

Bet, ja uzdodam mājasdarbu, kurā mācīšanās iespējas pašam kaut kas ir jādara, jāizmanto kāds digitālais rīks, jāiegulda kognitīvā slodze, kāpēc gan ne? Somijā arī ir mājasdarbi, tie tikai saucas mazliet citādi.

mācīšanās iespējas

Bet tas ir skolotāja uzdevums: saprast, kā skolēns mājās mācās, cik daudz uzdot ir adekvāti, vai nav pārpūles. Sebre: Vislabākie ir mājasdarbi, kuros bērnam jāiegulda kaut kas no savas pieredzes, piemēram, jāraksta eseja par savu pārdzīvojumu Covid laikā. Vai matemātikā jāizrēķina savas guļamistabas izmērs.

Dalīties Mācīšanās iedziļinoties Lietpratības attīstīšana saistīta ar mācīšanos iedziļinoties — procesu, kura laikā skolēns attīsta spēju vispārināt, pārnest jaunās zināšanas un prasmes uz nezināmām situācijām arī reālās dzīves situācijāmpriekšplānā mācīšanā izvirzot procesus, ar kuru mācīšanās iespējas mēs iegūstam zināšanas kā mēs zinām? Īstenojot metodisko pieeju, kas rosina mācīties iedziļinoties, skolotājs dod iespēju skolēnam izmantot un attīstīt augstākā līmeņa domāšanas prasmes analizēt, sintezēt, izvērtēt, risināt problēmasattīsta skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes, lai skolēnam veidotos patiesa izpratne par apgūto saturu un viņš prastu risināt kompleksus uzdevumus jaunās situācijās un kontekstos. Mācīšanās iedziļinoties pieejas īstenošanai skolā ir izveidota atbilstoša mācību vide — jēgpilna, mainīga un izzinoša, pētīt, mācīties un radīt rosinoša, droša un nediskriminējoša, fiziskajai, garīgajai un intelektuālajai attīstībai labvēlīga.

Tad skolotājam būs 30 atšķirīgi mājasdarbi un neviens neko nevarēs nav pirmās iemaksas tirdzniecības platformas internetā. Ir viedoklis, ka cilvēkam ir nepieciešams mācīties no mācīšanās iespējas, kustināt rokas, rakstīt utt.

Mēs izmantojam sīkdatnes

Mācoties attālināti, zināt dzejolīti no galvas nav jēgas. Sebre: Jā, ja arī dzejolītis bija jāzina no galvas, skolēni tikpat labi varēja skatīties ārpus ekrāna, kur nolikts dzejolīša špikeris.

Tas ir vēl viens attālinātās mācīšanās trūkums — ir mācīšanās iespējas lielāka iespēja bērnam neiemācīties dzejolīti no galvas.

mācīšanās iespējas

Bet vai mācīšanās no galvas ir vajadzīga? Sebre: Pedagoģijā ir dažādi viedokļi, bet, manuprāt, jā, pilnīgi noteikti, mācīšanās no galvas ir vajadzīga.

mācīšanās iespējas

Tā vispārīgi trenē kognitīvos procesus, kā arī veido bērna dzīvi vienkāršāku, piemēram, ja viņš ir iemācījies no galvas reizrēķinu. Mācīšanās no galvas trenē viņa domāšanu, spriešanas spējas.

Pat ja jūsu vienīgās iespējas saskarsmei ar klases audzēkņiem ir svētdienās, meklējiet to, kas liecinātu par viņu gatavību mācīties, — pat ja viņi ir gatavi mācīties to, ko jūs nebijāt plānojuši mācīt. Vienmēr esiet gatavi Neplānoti mācīšanas mirkļi ir īsi un ātri pārejoši, tāpēc ir svarīgi tos izmantot, kad tie rodas. Piemēram, klases audzēkņa komentārs par kādu jaunu filmu, kas satur kaitīgu vēstījumu, var mācīšanās iespējas iespēju, saskaņā ar Gara norādījumiem, Tā Kunga standartus pretnostatīt pasaulīgajām paražām.

Daniela: Viens pedagoģijas virziens uzskata, ka mācīties no galvas ir novecojusi metode. Bet es arī pārstāvu grupu, kas teiks: jā — mācīšanās no galvas ir vajadzīga. Vēlāk, 35 gados, var nemācīties no galvas, bet sākumā, kad bērns attīstās, mācīšanās no galvas ir pamatuzdevums, lai pēc tam būtu vieglāk mācīties — strukturēt informāciju galvā, iegaumēt. Sebre: Izmantot informāciju.

Daniela: Mēs paredzam, ka bērns attīstīsies, dodam sarežģītākus uzdevumus, un mācīšanās iespējas šī informācija ir jāapstrādā. Ja ir izkritis posms, kad jāmācās no galvas un jāpiepūlas, tad ieraugām, ka ir problēmas ar mācībām. Sebre: Manuprāt, pastāv divi ekstrēmi. Viens, senāk dominējošais viedoklis: ir tikai jāmācās no galvas datumi, vietas utt. Nav jādomā par procesu, nav jādomā līdzi, kāpēc. Otrs ekstrēms — nekas nav jāmācas no galvas, var izteikt pats savu viedokli par kaut ko.

Domāju, abi šie ekstrēmi ir nevēlami. Mācīšanās no mācīšanās iespējas — tā ir spriešanas un kognitīvo spēju attīstīšana. Lai veicinātu attālināto mācību pieejamību, kvalitatīva satura apgūšanu un sniegtu lielāku atbalstu vecākiem, īpaši sākumskolas posmā, no 6.

Kā vērtējat šī TV kanāla izveidi? Kādu lomu tas spēlēja attālinātā izglītības procesa uzlabošanā? Daniela: Noteikti varētu analizēt to, mācīšanās iespējas īsti mācīja, vai bērni skatījās, vai visiem bērniem saturs bija saprotams.

Bet es gribētu uzslavēt, ka tika meklēts centralizēts attālināto mācību risinājums. Tālāk, uz TV kanālu balstoties, jau varētu domāt, ko attīstīt vairāk un labāk.

Atsauce uz pirmavotu

Sarunās ar kolēģiem no citām valstīm tika piedāvāti ļoti dažādi risinājumi — uzdevumi pat tika sūtīti pa pastu. Intereses pēc to reizēm paskatījos. Viens vēstures skolotājs, manuprāt, ideāli skaidroja vielu, vidusskolēni, kas to klausījās, bija lieli ieguvēji. Anželika Krastiņa uzskata, ka izglītībai sen bija laiks mainīties, digitalizēties. Viņa secina, ka šobrīd,

Vairāk saistītu