Opciju darījumu valūtas kurss. Ārvalstu valūtas operācijas

Valūtas maiņa - Swedbank

opciju darījumu valūtas kurss bināro opciju roboti

Ekon, Finanses un nodokļi Kursa anotācija Finanšu sektoram attīstoties, rodas jauni finanšu starpnieki, kas piedāvā dažāda termiņa finanšu aktīvus un norēķinu formas. Studiju kurss rada izpratni un opciju darījumu valūtas kurss zināšanas par finanšu un norēķinu attīstību, to teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, finanšu aktīviem, valūtu darījumiem, valūtu tirgus mehānismu, atvasinātajiem līgumiem, ar kuru palīdzību iespējams ierobežot valūtu maiņas risku, Eiropas un pārrobežu maksājumiem, kā arī par finanšu instrumentu pielietošanu un norēķinu metodēm: dokumentu inkaso, akreditīvu, faktoringu un forfeitingu, to izmantošanu, priekšrocībām un trūkumiem.

Studiju kurss sniedz zināšanas opcijas zvans starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem Inkoterms, kā arī par speciālajiem tirdzniecības finansēšanas veidiem un norēķiniem bankās.

Valūtas maiņa

Kursa rezultāti un to vērtēšana 1. Zina un izprot starptautiskās valūtas sistēmas un politikas principus un veidus - patstāvīgais darbs.

Līgumi Šādos darījumos svarīgi neaizmirst par valūtas kursu svārstību radīto risku. Valūtas kurss ir ļoti svarīgs starptautiskos darījumos, kur pircēja un pārdevēja valstīs izmantotās valūtas atšķiras.

Pārzina valūtu tirgus funkcionēšanas principus un valūtu kursu ietekmējošos faktorus - diskusija nodarbībā. Zināšanas un izpratne par valūtu klasifikāciju, valūtu tirgus darbību, atvasināto finanšu instrumentu tirgu un valūtu kursu aprēķiniem - kontroldarbs ar aprēķiniem.

Zināšanas par starptautiskajā tirdzniecībā izmantojamajiem informācijas avotiem, noteikumiem Incotermsnorēķinu veidiem un finansēšanas metodēm — kontroldarbs. Spēj veikt valūtu kursu aprēķinus tagadnes un nākotnes ārpusbiržas nestandartizēto darījumu tirgū, analizēt iegūtos opciju darījumu valūtas kurss, izprast cēloņus un izdarīt secinājumus - kontroldarbs ar aprēķiniem, eksāmens, aprēķini nodarbībās.

Izprot starptautiskos tirdzniecības noteikumus Incoterms un nākotnes līgumu slēgšanas shēmu, kā arī speciālo tirdzniecības finansēšanas instrumentu dokumentācijas tipus - kontroldarbs ar aprēķiniem, eksāmens, aprēķini nodarbībās.

opciju darījumu valūtas kurss bināro opciju logrīki

Spēj patstāvīgi atrisināt dažādus uzdevumus, sadarboties grupā ar kolēģiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju un izstrādātu referātu par izvēlēto tēmu, kurā iekļauti tēmas praktiskie aspekti, secinājumi un priekšlikumi - patstāvīgais darbs, darbs grupā, diskusijas nodarbībās.

Prot prezentēt un izskaidrot savu tēmu klausītājiem, kā arī izveidot prezentāciju par valūtām - darbs grupā, prezentācijas. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - patstāvīgais darbs. Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi.

ETF un Opcijas

Spēj prezentēt patstāvīgo darbu rezultātus - grupu darbs, prezentācijas un referāta izstrādāšana. Spēja praktiski pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par valūtu tirgus un ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, starptautiskās tirdzniecības informācijas avotiem un noteikumiem, kā arī norēķinu metožu un finansēšanas veidu pielietošanu starptautiskajā tirdzniecībā - patstāvīgie darbi, darbs grupā, kontroldarbi, referāts, prezentācijas, eksāmens.

opciju darījumu valūtas kurss bināro opciju stratēģija ar izsaukuma opciju sistēmu

Kursa saturs kalendārs 1. Starptautiskā valūtas sistēma un tās attīstība lekcijas — 2 h Zelta standarts. Zelta devīžu standarts.

Zelta standarta priekšrocības un trūkumi. Bretonvudas valūtas sistēma. Bretonvudas valūtas sistēmas sabrukuma cēloņi.

Jamaikas valūtas sistēma.

Opciju darījumu valūtas kurss

Eiropas valūtas sistēma. Pasaules valūtu tirgus, tā struktūra un dalībnieki lekcijas — 2 h Valūtu tirgus pamatjēdzieni un raksturīgās īpašības. Valūtu tirgus veidi, tirgus klasifikācija. Valūtu tirgus dalībnieki. Banku sistēmas loma valūtu tirgū.

Search Results

Valūtu tirgus riski: valūtas risks, valūtas operāciju risks, valūtas translācijas risks, inflācijas un deflācijas riski, ekonomiskais risks. Starptautiskā valūtu tirgus FOREX darbības mehānisms lekcijas — 2 h Forex tirgus vēsture, priekšrocības, tirdzniecības sesijas.

opciju darījumu valūtas kurss cik šuvēja nopelna mājās

Forex tirdzniecības platforma, cenu veidošanās. Tehniskā un fundamentālā analīze. Tirdzniecības platformas MetaTrader5 darbības principi. Valūtas, valūtu kotēšana un valūtu maiņas riska samazināšana lekcijas — 3 h, praktiskie darbi — 1 h Valūtas paplašinātais jēdziens un valūtu iedalījums. Valūtu klasifikācija. Valūtu konvertējamība un tās iedalījums.

Konvertējamības ietekme uz nacionālo valūtu. Galvenās valūtas. Citas valūtas pastāvīgās izmantotājvalstis. Valūtu kotēšana. Valūtu orderi. Ieņēmumu un maksājumu līdzsvarošana. Ilgtermiņa aktīvu un pasīvu līdzsvarošana. Rēķinu izrakstīšana ārvalstu valūtā. Valūtas kurss un valūtas kursu ietekmējošie faktori lekcijas — 3 h, praktiskie darbi — 2 h Valūtas kursu klasifikācija.

Valūtas kursa definēšana un regulēšana. Valūtas kursa režīms un SVF valūtas kursa režīmu klasifikācija.

Tieša piekļuve starpbanku valūtas tirgus likviditātei Plašs valūtas tirgus instrumentu un darījumu veidu Spot, Forward, Swap piedāvājums; Valūtas maiņas darījumi ar un bez fiziskas valūtas piegādes norēķiniem ; Minimizējiet izmaksas, kas saistītas ar valūtas konvertāciju - izdevīgi starpbanku valūtu kursi Jūsu konta papildināšanai un naudas līdzekļu pārskaitījumiem uz Jūsu bankas kontu. Tieša piekļuve starpbanku valūtas tirgus likviditātei Maržinālie darījumi ar valūtām un dārgmetāliem par cenām no pirmklasīgiem likviditātes nodrošinātājiem; Valūtas maiņas kursa fiksēšana un norēķini TOD, TOM un SPOT darījumiem par cenām no vadošajām nozares bankām; Nākotnes valūtas maiņas Forward darījumi t. Plašs derivatīvu biržu ģeogrāfiskais pārklājums Fjūčeri un Opcijas uz valūtu, fondu tirgus indeksiem, enerģētiku, metāliem, lauksaimniecības kultūrām; Hedžēšanās un risku vadības iespējas; Tirdzniecība ar vairāk kā derivatīvu instrumentiem; Ārpusbiržas kontraktu klīringa iespējas derivatīvu biržas tirgū.

Valūtas kursu politika, Valūtas padome. Valūtas kursu noteikšana: piesaistītie valūtu kursi — piesaiste vienai valūtai, piesaiste pie valūtu kompozīta, SDR, nepiesaistītie valūtu kursi — ierobežoti elastīgs valūtu kurss, peldošais valūtu kurss. Valūtas kursu hibrīdi. Spotkursa noteikšana valūtu tirgū. Valūtas maiņas kursu ietekmējošie faktori: ekonomiskie, politiskie un sociālie faktori. Karstā nauda. Spot darījumi opciju darījumu valūtas kurss tūlītējie valūtas darījumi, to raksturojums.

Valūtu kursu aprēķinu veidi. Atvasināto finanšu instrumentu pielietošana valūtu maiņas riska samazināšanai lekcijas — 3 h, praktiskie darbi — 2 h Atvasināto finanšu instrumentu definējums un klasifikācija. Atvasināto līgumu tirgus dokumentēšana, tirgus dalībnieki. Nākotnes līgumu veidi: forward darījumi, futures darījumi, iespēju līgumi jeb opcijas, swap jeb mijmaiņas darījumi.

Swap darījumu kotēšanas piemēri. SWAP izmantošana un nepieciešamība Latvijas tirgū. Latvijas Bankas valūtu intervence. Starptautiskās tirdzniecības noteikumi — Incoterms lekcijas — 2 h Inkotermu mērķis un pielietošana.

Atsauce opciju darījumu valūtas kurss Inkotermu pārdevuma līgumā. Inkotermu uzbūve. Inkotermu terminoloģija. Pārdevēja saistības piegādāt preces. Ar precēm signāls binārām opcijām riska un izdevumu pāriešana.

Opcijas un mijmaiņas darījumi

Inkoterma modificēšana. Preču nomuitošana. Iesaiņojums, preču kontrole. Transportēšanas veidi un atbilstošais Inkoterma termins. Ieteicamais Inkotermu pielietojums. Inkotermu grupas.

opciju darījumu valūtas kurss stratēģija bitkoinu tirdzniecībai ar binārām opcijām

Starptautiskās tirdzniecības informācijas avoti lekcijas — 2 h, praktiskie darbi — 1 h Informācijas avotu raksturojums. Informācijas kā nopelnīt naudu elektriķim pielietojums. Starptautiskās tirdzniecības dokumenti: transporta dokumenti, komerciālie dokumenti, apdrošināšanas dokumenti, oficiālie dokumenti, finanšu dokumenti.

Starptautiskie norēķini bankās, norēķinu veidi un metodes lekcijas — 3 h, praktiskie darbi — 1 h Riski starptautiskajā tirdzniecībā. Inkaso darījumi: parastais inkaso, dokumentārais inkaso.

Dokumentārā inkaso darbības shēma. Inkaso priekšrocības un trūkumi. Dokumentārie akreditīvi kredītvēstules : atsaucams akreditīvs, neatsaucams akreditīvs, apstiprināts akreditīvs, neapstiprināts akreditīvs. Citi akreditīvu veidi. Dokumentārā akreditīva darbības shēma. Akreditīvu priekšrocības un trūkumi. Avansa maksājums. Tirdzniecības finansēšanas veidi lekcijas — 2 h, praktiskie darbi — 1 h Maiņas tirdzniecība. Banku garantijas: maksājuma garantija, piedāvājuma garantija, izpildes garantija, avansa atmaksas garantija.

Vairāk saistītu