Pasta žetons

pasta žetons emitenta opcijas definīcija

Vispārīgie jautājumi 1. Saistošie noteikumi turpmāk — Noteikumi nosaka prasības mājas istabas dzīvnieku turēšanai un suņu reģistrācijai, kā arī klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanas kārtību, Jelgavas pilsētā. Suņu reģistrācijas kārtība un nodevas nomaksa 3.

pasta žetons iespējas augstākajai vadībai

Līdz Par suņa turēšanu Jelgavas pilsētā ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva, saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām. Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība 5.

pasta žetons bināro opciju platformas izveide

Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodrošina, lai sunim pie kakla siksnas ir piestiprināts suņa reģistrācijas žetons pasta žetons kaķim aplikta kakla siksna, ar vai bez norādes par dzīvnieka īpašnieka vai turētāja kontaktinformāciju, mājas pasta žetons atrodoties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas.

Bezsaimnieka sterilizētus kaķus atļauts izmitināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajā vai nomātajā zemes gabalā, pasta žetons ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, norādot personu, kas atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu attiecībā uz bezsaimnieka sterilizēto kaķu turēšanu un labturību.

pasta žetons 24 opciju ievade

Dzīvokļu īpašnieku kopība vai tās pilnvarota persona nodrošina bezsaimnieka kaķa sterilizāciju par saviem līdzekļiem. Sunim bez pavadas ir aizliegts atrasties zaļajās zonās.

pasta žetons kā nopelnīt naudu internetā birojā

Mājas dzīvnieka īpašniekam vai turētājam, konstatējot mājas dzīvnieka pazušanu, jāziņo par to Jelgavas pilsētas pašvaldības operatīvās informācijas centram turpmāk — POIC pa tālruni Klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo mājas dzīvnieku izķeršana 9.

Par klaiņojošo, pasta žetons žetons stāvoklī nonākušo vai bojā gājušo bezsaimnieka mājas dzīvnieku jāziņo POIC pa tālruni Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs var izņemt dzīvnieku no patversmes 14 dienu laikā no tā ievietošanas dienas, uzrādot dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību un sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar tā ķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu.

Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un to izpildes kontrole Noteikumu izpildes kontroli nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija".

How to Make Ravioli with Marcato Atlas 150 \u0026 Ravioli Attachment

Par noteikumu 3. Par noteikumu 6.

pasta žetons kur nopelnīt ātru naudu

Noteikumi stājas spēkā Noteikumu spēkā stāšanās dienā spēku zaudē Jelgavas domes Rāviņš Nosaukums: Mājas istabas dzīvnieku turēšanas kārtība Jelgavas pilsētā Statuss: Zaudējis spēku zaudējis spēku Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: Pieņemts: Stājas spēkā: Zaudē spēku: Publicēts: Latvijas Vēstnesis,

Vairāk saistītu