Privātā ieguldītāja iespēja, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums

privātā ieguldītāja iespēja

IN Investīciju fondi — privātās bagātības strukturēšanai Pēc konsultācijām ar nozari Jaunie noteikumi stājās spēkā Kam šis transportlīdzeklis būs īpaši interesants?

privātā ieguldītāja iespēja

Paredzams, ka Route 3 PIF īpaši ieinteresēs īpaši augstas neto vērtības ģimenes un ģimenes birojus, jo tā ir elastīga struktūra, ar kuras palīdzību pārvaldīt ģimenes īpašumus un investīciju projektus. Jauna pieeja mūsdienu ģimenes bagātības pārvaldībai Tradicionālo trasta un fondu struktūru atzīšana visā pasaulē atšķiras atkarībā no tā, vai jurisdikcijā tiek atzītas vispārējās tiesības vai civiltiesības.

Aktīvu likumīgo un faktisko īpašumtiesību nodalīšana bieži vien ir konceptuāls klupšanas akmens to izmantošanā.

privātā ieguldītāja iespēja

Fondi ir atzīti visā pasaulē, kā arī labi novērtētas un labi saprotamas līdzekļu pārvaldības struktūras, un apstākļos, kad pieaug pieprasījums pēc privātā ieguldītāja iespēja, pārredzamības un pārskatatbildības, tie nodrošina īpaši reģistrētu un regulētu alternatīvu tradicionālajiem instrumentiem.

Mūsdienu ģimeņu un ģimenes biroju vajadzības arī mainās, un divi apsvērumi, kas tagad ir īpaši izplatīti, ir: Nepieciešamība pēc lielākas ģimenes leģitīmas kontroles pār lēmumu pieņemšanu un aktīviem, privātā ieguldītāja iespēja var panākt reprezentatīva ģimenes locekļu grupa, kas darbojas kā fonda pārvaldes sabiedrības direktoru padome; un; Nepieciešamība pēc plašākas ģimenes, īpaši nākamās paaudzes, iesaistīšanās, ko var izklāstīt fondam pievienotajā ģimenes hartā.

Kas ir ģimenes harta? Ģimenes harta ir noderīgs veids, kā noteikt, organizēt un saskaņot attieksmi un stratēģijas tādos jautājumos kā vides, sociālie un pārvaldības ieguldījumi un filantropija.

privātā ieguldītāja iespēja

Hartā var arī magnēta opcijas cena izklāstīt, kā ģimenes locekļus var attīstīt izglītības ziņā, jo īpaši ģimenes finanšu jautājumos, un viņu iesaistīšanos ģimenes bagātības pārvaldībā. Route 3 PIF piedāvā pielāgotas un ļoti elastīgas iespējas, lai risinātu dažādas bagātības sadales un pārvaldības stratēģijas visā ģimenē.

privātā ieguldītāja iespēja

Dažādām ģimeņu grupām vai ģimenes locekļiem var tikt izveidotas atsevišķas privātā ieguldītāja iespēja apliecību kategorijas, kas atspoguļo attiecīgo iesaistes līmeni, atšķirīgās ģimenes situācijas un atšķirīgas ienākumu un ieguldījumu privātā ieguldītāja iespēja.

Ģimenes īpašumus var apvienot, piemēram, atsevišķās šūnās aizsargātā šūnu uzņēmuma fondu struktūrā, lai konkrētiem ģimenes locekļiem varētu pārvaldīt dažādas aktīvu kategorijas un nošķirt dažādus īpašumus un ieguldījumu risku ģimenes bagātībā.

Dixcart un papildu informācija Dixcart ir licencēts saskaņā ar Lai iegūtu papildinformāciju par bagātības, īpašuma un mantošanas plānošanu un ģimenes privāto ieguldījumu fondu dibināšanu un administrēšanu, lūdzu, sazinieties ar Brūss Votersons or Stīvs de Džersijs at consult.

privātā ieguldītāja iespēja

Vairāk saistītu