Reālo iespēju priekšrocības, Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni

reālo iespēju priekšrocības

reālo iespēju priekšrocības

Arī šīs kvalitātes zīmes kritērijus ir plānots iestrādāt iepirkumu kritērijos. Mērķis ir ieviest šo kvalitātes zīmi Kā ziņots, Zemkopības ministrija sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju pērn izstrādāja ieteikumus pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu veicējiem, kuros cita starpā ir iekļauts arī priekšlikums dokumentos reālo iespēju priekšrocības paaugstinātas prasības attiecībā uz produktu kvalitātes līmeni, paredzot, ka papildu vērtēšanas kritēriju punktus piešķirs produktiem, kuru kvalitātes prasības atbilst normatīvajiem aktiem par nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmu.

Šī iemesla dēļ ir svarīgi izskatīt amatus, kuri vislabāk izceļ Jūsu prasmes. Ja Jums ir laba pieredze pārdošanā, bet Jūs pat neapsverat domu kandidēt uz vakancēm, kur tā būtu Jūsu lielākā priekšrocība, tad Jūs vienkārši zaudējiet savu laimes biļeti.

Šajos noteikumos ir noteikts, ka pārtikas iepirkumos konkrētu sabiedrības grupu uzturā prioritāri ir jāizvēlas tādi produkti, kuriem izvirzītās kvalitātes prasības atbilst normatīvajiem aktiem par nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu vai bioloģisko lauksaimniecības shēmu.

Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma ir noteikumu kopums, kuru mērķis ir veicināt kvalitatīvu lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanu un sniegt patērētājiem garantijas par saražotā produkta kvalitāti, nosakot papildprasības Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām vispārīgajām prasībām dzīvnieku vai augu izcelsmes produktu tirgus apritei.

reālo iespēju priekšrocības

Vairāk saistītu