Riska maiņas iespējas

Valūtas risku pārvaldība | SEB

Image Valūtas risku pārvaldība Mēs piedāvājam pielāgotus risinājums, kas ļauj riska maiņas iespējas un finanšu iestādēm samazināt vai novērst valūtas kursu svārstībām saistītu zaudējumu risku. Paragraphs Kāpēc risku pārvaldība ir svarīga?

riska maiņas iespējas

Valūtas risku pārvaldība Jūsu uzņēmumam var sniegt šādas priekšrocības: Pasargāt no nevēlamām valūtas kursu svārstībām Stabilizēt naudas plūsmu un peļņas normu Iespēju izmantot izdevīgāku tirgus situāciju Uzlabotas finanšu prognozes un budžeta plānošana Valūtas risku pārvaldība Jūsu uzņēmumam var sniegt šādas priekšrocības: Finanšu risku novērtējums Mēs veicam valūtas risku analīzi, balstoties uz Jūsu darbībām Mēs identificējam potenciālus ar valūtas kursu svārstībām saistītus zaudējumus Mēs ieviešam valūtas kursu risku pārvaldības metodes Mēs sniedzam pielāgotas riska maiņas iespējas ierobežošanas rekomendācijas, balstoties uz klientu pakļautību riskam Riska maiņas iespējas mazināšanas iespējas Spot valūtas maiņas darījums Darījums starp Jums un banku par vienas valūtas pirkšanu, pārdodot citu valūtu, pēc norunāta kursa tajā brīdī.

Forward valūtas maiņas darījums Darījums starp Jums un banku par vienas valūtas pirkšanu, pārdodot citu valūtu, nākotnē pēc iepriekš norunāta kursa. Uzzināt vairāk Swap valūtas maiņas darījums Darījums starp Jums un banku par valūtas mainīšanu pēc tā brīža maiņas kursa noteiktā laika periodā.

riska maiņas iespējas

Darījums paredz arī tās pašas summas atkārtotu mainīšanu pēc noteikta laika un pēc noteikta kursa swap kurss. Uzzināt vairāk Opcijas valūtas maiņas darījums Darījums, kas pircējam, kas ir samaksājis fiksētu prēmiju pārdevējam, dod tiesības, bet neuzliek pienākumu nākotnē pirkt vai pārdot noteiktu daudzumu valūtas pēc fiksētu kursu.

riska maiņas iespējas

Vairāk saistītu