Stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji

Latvijas Republikas Ministru Kabinets: Stratēģiskā plānošana

IeM īstenos jaunu pieeju stratēģisko mērķu sasniegšanā efektivitātes uzlabošanā Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti!

ir Bitcoin roboti

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Dimitrija Trofimova vadībā bija izveidota darba grupa, kas apzināja iesaistīto pušu vajadzības un strādāja pie iekšlietu nozares stratēģisko mērķu kartes. Tika īstenota misijas, vīzijas un vērtību formulēšana, testējot to fokusgrupu ietvaros.

apmaksātu iespēju stratēģijas

Darba grupas izvirzītie mērķi tika definēti, izvirzot konkrētus prioritāros attīstības virzienus un definējot sasniedzamos rezultātus. Ar Valsts kancelejas un Valsts Administrācijas skolas ekspertu atbalstu tas mums ir izdevies.

Darba grupa sagatavoja sākotnējo stratēģijas mērķu karti, kas tika izdiskutēta ar plašāku kolēģu loku ministrijā.

ienākumi globālajā tīklā

Pašlaik Iekšlietu ministrija strādā pie Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas Strādājot pie stratēģijas projekta tiek ņemti vērā būtiskākie, tajā skaitā starptautiski vērtētie, sasniedzamie politikas rezultāti Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbības jomās.

Šajā darbā tiek pievērsta uzmanība arī tam, lai definētie stratēģiskie mērķi, kas vērsti uz darba stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji uzlabošanu, personāla attīstību un inovāciju ieviešanu gala rezultātā sekmētu politikas rezultātu sasniegšanu tādās sabiedrībai būtiskās jomās kā noziedzības novēršana un apkarošana, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, valsts robežas drošība, ugunsdrošība un civilā aizsardzība, kā arī migrācija un patvērums.

Šī informācija ir publisks paziņojums un neatspoguļo LV portāla viedokli.

Gundars Bērziņš. Ievads organizāciju stratēģijā. 2. lekcija. Stratēģiskā plāna elementi

Par tās saturu atbild iesūtītājs. Publicēšanas noteikumi Labs saturs.

tirgotājiem par tirdzniecības robotiem

Vairāk saistītu