Tirgotāju apmācība

tirgotāju apmācība

tirgotāju apmācība

Prasības tirgotājiem Prasības līzinga kompāniju sadarbības partneriem — transportlīdzekļu un tehnikas tirgotājiem Transportlīdzekļu un tehnikas tirgotājiem un to darbiniekiem, pieņemot līzinga pieteikumus no potenciālajiem Tirgotāju apmācība Līzinga devēju asociācija LLDA biedru klientiem, kā arī slēdzot LLDA biedru vārdā ar klientiem līzinga līgumus, ir pienākums ievērot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā turpmāk Likums prasības.

Lai nodrošinātu Likuma prasību ievērošanu, nepieciešams veikt regulāru darbinieku apmācību, lai pilnveidotu viņu prasmi konstatēt neparasta tirgotāju apmācība pazīmes un aizdomīgus darījumus un izpildīt iekšējās kontroles sistēmā tirgotāju apmācība darbības.

tirgotāju apmācība

Ar regulāru apmācību tiek saprasta apmācība ne retāk kā vienu reizi gadā. Ņemot vērā iepriekš minēto, LLDA aicina transportlīdzekļu un tehnikas tirgotājus nodrošināt, ka visi darbinieki, kas ir iesaistīti sadarbībā ar LLDA biedriem, būtu saņēmuši apmācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas AML jomā un saņēmuši par to apliecinājumu.

Apmācības būtu jāiziet tiem darbiniekiem, kas nokārtojuši eksāmenu vairāk kā pirms 12 mēnešiem, kā arī jaunajiem darbiniekiem.

tirgotāju apmācība

LLDA biedri patur iespēju pieprasīt apliecinājumu tam, ka konkrētā sadarbības partnera darbinieks nokārtojis eksāmenu AML jomā. E-apmācību kursa saturs ir saskaņots ar LLDA un tas ir pielāgots tieši līzinga darījumu specifikai. Lai pieteiktu darbiniekus e-apmācībām uz e-pastu: info compliancebaltic.

Katrs reģistrētais dalībnieks saņem uzaicinājuma un piekļuves informāciju e-apmācību kursam, tirgotāju apmācība ir pieejams internetā. No reģistrētā dalībnieka tiek saņemta piekrišana viņa personas datu apstrādei saistībā ar apmācību un izpaušanai LLDA biedriem.

tirgotāju apmācība

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mums, rakstot: info llda.

Vairāk saistītu