Ieņēmumi no interneta tūlītējiem maksājumiem. Atpakaļceļš

PayPal lietotāja līgums — PayPal

Kredītkarte Bankas konts e-čeks. Ja jums tiek piedāvāts šāds pakalpojums un jūs izvēlaties to izmantot, tiks piemēroti noteikumi par samaksu pēc piegādes.

Tajā skaitā trešajā ceturksnī banka nopelnīja 14 miljonus latu un sagaidīja klientu skaita pieaugumu par 29 tūkstošiem. Swedbank peļņas samazinājums pamatā saistīts ar mazākiem kredītprocentu ieņēmumiem un mazāku savulaik izveidoto uzkrājumu šaubīgiem kredītiem atbrīvošanu, skaidro bankas pārstāve Kristīne Jakubovska.

PayPal Pircēju aizsardzība Ja iegādājaties kaut ko no pārdevēja, kurš pieņem PayPal, jums var būt tiesības saņemt naudas atmaksu saskaņā ar PayPal Pircēju aizsardzību. Atbilstīgos gadījumos PayPal Pircēju aizsardzība dod jums tiesības saņemt atpakaļ pilnu preces pirkuma cenu, kā arī jebkādas sākotnēji veiktās piegādes izmaksas. To, vai jūsu pretenzija atbilst PayPal Pircēju aizsardzības nosacījumiem, izlemj PayPal pilnībā pēc saviem ieskatiem.

PayPal sākotnējais lēmums tiek uzskatīts par galīgu, bet jūs varat to pārsūdzēt PayPal, ja jūsu rīcībā ir jauna vai pārliecinoša informācija, kas nebija pieejama sākotnējā lēmuma pieņemšanas brīdī, vai arī uzskatāt, ka lēmuma pieņemšanas procesā ir pieļauta kļūda. Iespējams, jums būs jāatdod vienība pārdevējam vai citai pusei, ja mēs to norādām kā daļu no jūsu prasības apmierināšanas.

Ja uzskatāt, ka neesat apstiprinājis ar jūsu PayPal konta starpniecību veiktu darījumu, šāda veida pretenzija neietilpst PayPal pircēju aizsardzībā un ir aprakstīta sadaļā Problēmu risināšana.

kur internetā var nopelnīt pienācīgu naudu binaren variants

Neatbilstīgas vienības un darījumi PayPal Pircēju aizsardzībai neatbilst šādas preces vai darījumi: nekustamo īpašumu, ieskaitot dzīvojamo īpašumu; transportlīdzekļiem, tostarp, bet ne tikai, mehāniskajiem transportlīdzekļiem, motocikliem, atpūtas transportlīdzekļiem, gdmfx binārās opcijas kuģiem un laivām, izņemot pārnēsājamus personīgos vieglos transportlīdzekļus atpūtas nolūkiem, piemēram, velosipēdus un giroskūterus; uzņēmumiem uzņēmuma iegāde vai ieguldījumi tajā ; ražošanā izmantotām rūpniecības iekārtām; maksājumiem, kas līdzvērtīgi naudai, ieskaitot nemainīgas vērtības vienības, piemēram, dāvanu kartes un priekšapmaksas kartes; Maksājumi, kas veikti par zeltu fiziskā vai biržā tirgotā.

Tas ietver preces, kas iegādātas tirdzniecības ieņēmumi no interneta tūlītējiem maksājumiem, izņemot klātienē veiktus preču un pakalpojumu darījumus, izmantojot PayPal QR kodu.

Strīdu izšķiršanas process tiešsaistē Ja nevarat atrisināt ar darījumu saistītu problēmu ar pārdevēju, jums jāievēro tiešsaistes strīdu izšķiršanas process, izmantojot Strīdu izšķiršanas centra sadaļu, lai iesniegtu pretenziju saskaņā tirdzniecība pēc līmeņa tendencēs PayPal Pircēju aizsardzības noteikumiem.

Jūs varat arī iesniegt pretenziju 2. Jums jāveic tālāk aprakstītās darbības, jo, tās ieņēmumi no interneta tūlītējiem maksājumiem, jūsu pretenzija var tikt noraidīta. Piesakiet strīdu, iesniedzot pieteikumu dienu laikā no maksājuma veikšanas dienas. Tādējādi, iespējams, varēsiet sākt tiešu dialogu ar pārdevēju par problēmu, kas radusies saistībā ar darījumu, un ieņēmumi no interneta tūlītējiem maksājumiem strīdu. Ja nevarat atrisināt strīdu ar pārdevēju, pārejiet pie 2.

Mēs aizturēsim visus pārdevēja PayPal kontā esošos ar darījumu saistītos līdzekļus līdz strīda atrisināšanai vai slēgšanai. Eskalējiet strīdu, iesniedzot pretenziju par izdevumu atlīdzināšanu 20 dienu laikā pēc strīda pieteikšanas, ja jūs un pārdevējs nespējat vienoties ieņēmumi no interneta tūlītējiem maksājumiem risinājumu, vai arī mēs automātiski slēgsim strīdu. Strīdu var eskalēt, iesniedzot pretenziju par izdevumu atlīdzināšanu Strīdu izšķiršanas centra sadaļā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums Likuma nosaukums I nodaļa 1. Likumā ir lietoti šādi termini: 1 maksājuma pakalpojums: a pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājuma pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu, b pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājuma pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu, c maksājuma veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana.

Šajā posmā arī pārdevējs vai PayPal var eskalēt strīdu, iesniedzot pretenziju. Jums ir savlaicīgi jāatbild uz šiem lūgumiem, kā tas norādīts mūsu sarakstē ar jums. Strīds ar mums vai jūsu kartes izdevēju Ja izmantojat debetkarti vai kredītkarti kā norēķinu veidu darījumam ar PayPal konta starpniecību un neesat apmierināts ar darījumu, jums var būt tiesības apstrīdēt darījumu ar savas kartes kst indikators binārām opcijām. Piemērojamās karšu maksājumu kā nopelnīt labu naudu valstī tiesības var būt plašākas nekā tās, kas jums pieejamas saskaņā ar PayPal pircēju aizsardzības programmu.

Piemēram, ja jūs apstrīdat darījumu ar savas kartes izdevēju, jūs, iespējams, varēsiet atgūt summas, kuras esat samaksājis par neapmierinošām vienībām, pat ja tās nekvalificēsies aizsardzībai saskaņā ar mums iesniegtu pretenziju Būtiski neatbilst aprakstam.

Jūs nevarat veikt abas darbības vienlaicīgi vai pieprasīt divkāršu atmaksu.

Par pakalpojumu - Swedbank

Tas neietekmēs ar jūsu kartes izdevēju uzsāktā strīda procesu. Šādi papildu noteikumi ietver PayPal alternatīvo maksāšanas metožu līgumu. Maksājuma saņemšana jūsu kontā nav pielīdzināma apstiprināto līdzekļu saņemšanai.

Paziņojums par jums nosūtītu maksājumu nenozīmē, ka jūsu kontā ir ieskaitīta elektroniskā nauda, ja vien neesat pieņēmis maksājumu. Mēs varam ļaut jums attiecīgajā brīdī pieņemt maksājumus jebkurā valūtā, ko atbalsta mūsu pakalpojums.

Jūs apliecināt, ka gadījumā, ja neatklājat pircējam valūtas maiņas kursu un maksas, tas var tikt kvalificēts kā jūsu izdarīts noziedzīgs nodarījums. Jebkurš jūsu veiktais maksājums var tikt nosūtīts atpakaļpārskatītsierobežotsrezervēts vai aizturētskā tas atļauts saskaņā ar šo lietotāja līgumu.

Saņemšanas limiti Mēs varam pēc saviem ieskatiem piemērot ierobežojumus jūsu saņemto maksājumu summai un vērtībai, tostarp par pirkumiem.

Lai atceltu saņemšanas limitu, jums jāveic darbības, par kurām jums tiks attiecīgajā brīdi paziņots vai kuras tiks publicētas tās var tikt ietvertas jūsu konta pārskatā. Mēs jums varam piedāvāt visu norēķināšanās risinājumu, jebkuru tā daļu vai jebkādu tā daļu kombināciju.

Visa jūsu finanšu dzīve rokas stiepiena attālumā

Tā vietā tiek piemērotas mūsu īpašās komisijas maksas par jaunā norēķinu vietas risinājuma lietošanu. Noteikumi par piemaksām PayPal neatbalsta papildmaksu piemērošanu, jo šāda komercprakse var sodīt patērētāju un ieņēmumi no interneta tūlītējiem maksājumiem nevajadzīgas neskaidrības, domstarpības un atteikšanos no iegādes norēķināšanās posmā. Jūs drīkstat piemērot papildmaksas tikai par mūsu pakalpojumu izmantošanu saskaņā ar visiem jums piemērojamiem tiesību aktiem un nepārsniedzot papildmaksas, ko jūs piemērojat par citu norēķinu veidu izmantošanu.

Ja jūs piemērojat pircējam papildmaksu, jums, nevis mums ir jāinformē pircējs par pieprasīto maksu.

iq opcijas bināro opciju apmācība binārās opcijas mans demo konts

Mēs neesam atbildīgi neviena pircēja priekšā, ja jūs neesat informējis pircēju par papildmaksām. Tas ietver vismaz vienādu vai būtībā līdzīgu: logotipa izvietojumu; novietojumu jebkurā tirdzniecības vietā; apstrādi saistībā ar maksājumu plūsmu, noteikumiem, ierobežojumiem vai komisijas maksām salīdzinājumā ieņēmumi no interneta tūlītējiem maksājumiem citām jūsu tirdzniecības vietās pieejamajām preču zīmēm un norēķinu veidiem.

Sazinoties ar klientiem, kā arī publiskajā saziņā jūs nedrīkstat nepareizi raksturot kādu PayPal pakalpojumu kā norēķinu veidu vai dot priekšroku citiem norēķinu veidiem salīdzinājumā ar jebkuru PayPal pakalpojumu. Nodokļi un informācijas sniegšana Jūsu pienākums ir noteikt, kādi nodokļi, ja tādi ir, ir piemērojami jūsu veiktajiem vai saņemtajiem maksājumiem, un tikai jūs esat atbildīgs par attiecīgo nodokļu novērtēšanu, iekasēšanu, ieņēmumi no interneta tūlītējiem maksājumiem un apmaksu attiecīgajai iestādei.

Mēs neesam atbildīgi par jūsu darījumam piemērojamā nodokļa noteikšanu vai par jebkādu nodokļu aprēķinu, iekasēšanu, atskaitīšanu vai atsaukšanu, kas radušies no jebkura darījuma.

Jūsu naudas atmaksas politika un paziņojums par konfidencialitāti Jums ir jāpublicē naudas atmaksas un atgriešanas politika, kā arī paziņojums par konfidencialitāti. Maksājumi veikalā un darījumi, izmantojot QR kodu Ja jūs pieņemat PayPal maksājumus savā veikalā klātienē, jums ir jāpaziņo klientam kopējā darījuma summa, pirms tā izpildes. Jūs varat iekasēt maksu no klienta konta tikai par tiem darījumiem, kurus klients ir apstiprinājis. Jums ir jāizsniedz klientam kvīts, ja klients to pieprasa.

Jūs apliecināt, ka ikviens jūsu veiktais darījums ietver precīzu un patiesu iegādāto preču un pakalpojumu aprakstu. Ja jūs izmantojat QR kodu, lai pieņemtu maksājumus veikalā klātienē, jums ir jāizmanto QR kods, kas paredzēts preču un pakalpojumu darījumiem. QR kodus nedrīkst izmantot darījumiem klātienē kā veidu maksājumu pieņemšanai par tiešsaistē veiktiem preču un pakalpojumu darījumiem.

Attiecībā uz jebkuru pircēja prasību saistībā ar QR kodu darījumiem, jums var būt jāiesniedz mums cits piegādes apliecinājums vai papildu dokumentācija, vai informācija ieņēmumi no interneta tūlītējiem maksājumiem darījumu.

Kad jāmaksā nodoklis no ienākumiem, kas gūti darījumos ar akcijām - LV portāls

Jebkura šāda aizsardzība var ietvert noteiktas darbības un ietekmēt prasību apstrādi. Mēs varam ļaut jums pilnvarot noteiktas tiešsaistes tirdzniecības vietas izmantot jūsu kontu, lai veiktu maksājumus, kas jums attiecīgi jāmaksā tiešsaistes tirdzniecības vietai vai pircējam un kas izriet no prasības saskaņā ar tiešsaistes tirdzniecības vietas strīdu izšķiršanas procesa noteikumiem, un ko mēs saucam par tiešsaistes tirdzniecības vietā nenomaksātām summām.

Ja sniedzat šādu pilnvarojumu un tiešsaistes tirdzniecības vieta ir ieņēmumi no interneta tūlītējiem maksājumiem mūs par pretenziju, jūs dodat mums rīkojumu apmaksāt visas un jebkuras ar pretenziju saistītās tiešsaistes tirdzniecības vietā ieņēmumi no interneta tūlītējiem maksājumiem summas no jūsu PayPal konta attiecīgi tiešsaistes tirdzniecības vietai vai pircējam saskaņā ar tiešsaistes tirdzniecības vietas sniegtajiem norādījumiem mums.

Ja nolemjam, ka pretenzija tiktu atrisināta par labu jums, ja tā tiktu iesniegta mums, mēs varam uzskatīt, ka jūsu rīkojums par noteiktas tiešsaistes tirdzniecības vietā nenomaksātās summas apmaksu ir atcelts. Jūs varat arī atcelt šo rīkojumu, sazinoties ar mums. Visas pretenzijas, kas tieši iesniegtas tiešsaistes tirdzniecības vietā, reglamentē tikai tiešsaistes tirdzniecības vietas politika.

PayPal pārdevēju aizsardzība neattiecas uz pretenzijām, ko jūsu pircēji ir iesnieguši tieši tiešsaistes tirdzniecības vietā. Norēķinu līguma maksājumu pieņemšana Ja mēs ļaujam jums pieņemt maksājumus no maksātāja saskaņā ar norēķinu līgumu, kad jūs iesniedzat mums maksājuma pieprasījumu saskaņā ar attiecīgo norēķinu līgumu, jūs: apliecināt, ka esat vienojies par norādītajām summām ar maksātāju, no kura konta tās tiks atskaitītas ieskaitot šo summu izmaiņaska maksātājs tām ir piekritis un jūs iepriekš paziņosiet maksātājam par atskaitījumu; piekrītat, ka paziņosiet maksātājam vismaz 4 nedēļas iepriekš par maksājamo summu, ja tā būs pieaugusi tik ļoti, ka maksātājs nebūtu varējis pamatoti sagaidīt, ka maksās šādu summu, ņemot vērā maksātāja līdzšinējos tērēšanas paradumus un maksājuma apstākļus, un ka jūs esat atbildīgs mūsu priekšā par jebkādu attiecīgā maksājuma atmaksu saskaņā ar šī lietotāja līguma noteikumiem.

Jūsu kā Korporatīvā klienta pienākums ziņot PayPal par kļūdainiem izcenojumiem vai komisijas maksām Pēc piekļūšanas konta pārskatam vai pārskatiem, vai arī citai informācijai par darbībām kontā, kas jums ir pieejama PayPal par jūsu uzņēmuma kontu vai kontiem, jums jāpaziņo PayPal par visām kļūdām vai neatbilstībām PayPal piemērotajos izcenojumos vai citās komisijas maksās sešdesmit 60 dienu laikā.

Ja nepaziņosiet PayPal par to norādītajā termiņā, tiks uzskatīts, ka jūs esat atzinis šo informāciju par pareizu, un PayPal nebūs pienākuma to labot. Šī noteikuma izpratnē kļūdas vai neatbilstības izcenojumos vai citās ieņēmumi no interneta tūlītējiem maksājumiem maksās nav pielīdzināmas neatļautiem darījumiem un citām kļūdām elektroniskajos pārskaitījumos, jo tās ir dažādu kategoriju problēmas, un katrai kategorijai ir noteikts atšķirīgs termiņš, kurā jāpaziņo par problēmu, kā norādīts tālāk.

Naudas atmaksa un kļūdainu maksājumu atgriešana Saņemot maksājumu, to var atmaksāt vai nosūtīt atpakaļ. Mēs varam atļaut jums nosūtīt maksātājam maksājuma atmaksu.

Seko aktualitātēm

Noteiktos apstākļos mēs varam veikt kļūdaina maksājuma atgriešanu. Plašāku informāciju skatiet tālāk šajā sadaļā. Skatiet sadaļu par komisijas maksāmlai uzzinātu vairāk par komisijas maksām, ko jūs kā sākotnējā maksājuma saņēmējs maksājat mums un ko mēs paturam, ja jūs izmantosiet kā tirgot bināros opcijas uz 24 PayPal kontā iekļauto īpašo komercdarījuma naudas atmaksas funkciju, kuru mēs reizēm atļaujam izmantot, izņemot gadījumus, kad naudas atmaksas pamatojums ir kļūdains maksājums sk.

Atpakaļ nosūtīšana Ja saņemat maksājumu savā kontā, jūs esat mums parādā pilnu maksājuma summu un zaudējumus, ko mums radījusi maksājuma apstrāde ieskaitot jebkuru maksājuma atmaksas komisiju vai strīdu izšķiršanas komisijas maksu.

Gada procentu likme | Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Tas var ietvert mūsu saistības tostarp komisijas maksas, maksājumus un sodus pret jebkuru trešo personu tostarp maksātāju un maksātāja finansējuma avota nodrošinātāju. Kļūdaina maksājuma atgriešana tiek veikta, kad izmantojam savas tiesības atskaitīt minētās summas no jūsu konta saskaņā ar šī lietotāja līguma sadaļu " Jūsu saistību kompensācija ".

Ja jūsu PayPal konta bilance noteiktā valūtā nav pietiekama, lai segtu summu, ko esat mums parādā šajā valūtā, mēs varam naudu, kas atrodas jūsu PayPal kontā citā valūtā, konvertēt parāda segšanai nepieciešamajā valūtā pēc darījuma valūtas maiņas kursa, kurš ir spēkā kļūdainā maksājuma atgriešanas apstrādes brīdī. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja esat pārdevējs, jūsu kontā saņemtie maksājumi var tikt atskaitīti no jūsu konta pēc tam, kad esat piegādājis pārdotās preces vai pakalpojumus.

Piemēram: Ja maksātājs ir izmantojis karti maksājuma veikšanai, maksātājam ir iespēja lūgt maksājuma atprasījumu kartes izdevējam. Kartes izdevējs, nevis mēs, nosaka, vai apmierināt maksātāja lūgumu pēc maksājuma atprasījuma.

Bitcoin kalnrūpniecības ceļvedis - labākais ceļvedis Bitcoin 2021 ieguves rūpniecībā

PayPal drošības centram var piekļūt, izmantojot PayPal tīmekļa vietni. Mēs jums piemērosim komisijas maksu par ieņēmumi no interneta tūlītējiem maksājumiem atprasījuma pretenzijas saņemšanu. Pieprasītā summa var būt lielāka par jūsu sākotnēji saņemto summu saistībā ar valūtas kursa svārstībām laikā starp maksājumu un prasības iesniegšanu.

Iespējams, ka mums būs jāizmaksā kompensācija jūsu maksātājam, ja maksātājs apgalvo, ka ir radusies problēma ar veikto maksājumu tostarp, ka maksājums nebija apstiprināts vai ir nepareizs vai norēķinu līguma maksājums bija negaidīts — skatīt sadaļu Problēmu risināšana. Strīda izšķiršanas komisijas maksa tiek piemērota, ja pircējs tieši iesniedz pretenziju PayPal saistībā ar maksājuma atprasījumu savam kartes izdevējam vai saistībā ar kļūdaina maksājuma atgriešanu savai bankai.

Strīdu izšķiršanas komisijas maksa tiek iekasēta saskaņā ar standarta strīdu izšķiršanas komisijas maksas tarifu vai lielapjoma strīdu izšķiršanas komisijas maksas tarifu. Strīdu izšķiršanas komisijas maksa tiek iekasēta valūtā, kuru atlasījāt sākotnējam darījuma ierakstam.

Ja darījums noticis valūtā, kas nav norādīta strīdu izšķiršanas komisijas maksu tabulā, pieprasītā maksa tiek iekasēta jūsu primāri turētajā valūtā. Pēc lēmuma pieņemšanas par pretenziju no jūsu PayPal konta tiek ieturēta strīdu izšķiršanas komisijas maksa. Strīdu izšķiršanas komisijas maksas summa tiek noteikta pēc strīda lietas izveides.

Komisijas maksa ir balstīta uz visām Prece nav saņemta un Būtiski neatbilst aprakstam pretenzijām, ko jūs saņemat, attiecībā pret kopējo darījumu summu iepriekšējo trīs kalendāro mēnešu periodā strīdu koeficients.

Valsts ieņēmumu dienests Evita Teice-Mamaja, Sabiedrisko attiecību daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Par fiziskās personas Latvijas rezidenta saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem: 1 darījumu regularitāte un sistemātiskums trīs un vairāk darījumi taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumi trijos taksācijas periodos ; 2 ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 un vairāk eiro taksācijas gadā, izņemot ienākumus no personīgā īpašuma atsavināšanas; 3 darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību. Tādējādi fiziskās personas ienākumu gūšana no produkcijas pārdošanas ārvalstīs, izmantojot pārdošanas platformas internetā, uzskatāma par saimniecisko darbību un pirms tās uzsākšanas ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā saimnieciskās darbības veicēja statusā.

Piemēram, septembrī jūsu strīdu koeficients tiks aprēķināts, ņemot vērā jūsu kopējo pretenziju apmēru attiecībā pret pārdošanas koeficientu trīs mēnešu periodā no jūnija līdz augustam. Pretenziju koeficients septembrim noteiks strīdu izšķiršanas komisijas maksu par visām oktobrī iesniegtajām pretenzijām. Pretējā gadījumā jums būs jāmaksā standarta strīdu izšķiršanas komisijas maksa par katru strīdu. Jums nebūs jāmaksā standarta strīdu izšķiršanas komisijas maksa par šādiem strīdiem: PayPal Strīdu izšķiršanas centrā iesniegti pieprasījumi, kas netiek eskalēti, iesniedzot pretenziju PayPal; strīdi, kas tiek atrisināti tieši starp jums un pircēju un netiek eskalēti, iesniedzot pretenziju PayPal; strīdi, kurus pircējs pieteicis tieši PayPal kā neatļautu darījumu ; strīdi, uz kuriem attiecas PayPal Pārdevēju aizsardzība ; pretenzijas ar darījuma vērtību, kas ir mazāka par divkāršu standarta strīdu izšķiršanas komisijas maksu; strīds, par kuru PayPal vai jūsu kartes izdevējs pieņem lēmumu jūsu labā.

iespējamo ienākumu tīklā kā nejauši tirgoties ar binārām opcijām

Jums nebūs jāmaksā lielapjoma strīdu izšķiršanas komisijas maksa par šādiem strīdiem: PayPal Strīdu izšķiršanas centrā iesniegti pieprasījumi un tādi pieprasījumi, kas netiek eskalēti, iesniedzot pretenziju PayPal; strīdi, kas tiek atrisināti tieši starp jums un pircēju un netiek eskalēti, iesniedzot pretenziju PayPal; strīdi, kurus pircējs pieteicis tieši PayPal kā neatļautu darījumu. Pārdevējiem, kuriem tiek piemērota lielapjoma strīdu izšķiršanas komisijas maksa, var tikt pieprasīts sniegt mums informāciju, tostarp par to paaugstinātā strīdu koeficienta iemeslu.

Iepriekš uzskaitītajiem strīdiem var netikt piemērota standarta strīdu izšķiršanas komisijas maksa vai lielapjoma strīdu izšķiršanas komisijas maksa, taču pati pretenzija joprojām var tikt iekļauta jūsu kopēja strīdu koeficienta aprēķinā.

Maksājuma atmaksas komisijas maksa tiks piemērota neatkarīgi no tā, vai pircējs sekmīgi iesniedz maksājuma atprasījumu kartes izdevējam. Piemērojamā maksājuma atprasījuma komisijas maksa tiks atskaitīta no jūsu PayPal konta. Tiek piemērota maksājuma atprasījuma komisijas maksa, kā norādīts maksājumu atprasījuma komisijas maksu tabulā, un tā ieņēmumi no interneta tūlītējiem maksājumiem iekasēta valūtā, kuru atlasījāt sākotnējam darījuma ierakstam.

Ja darījums noticis valūtā, kas nav uzskaitīta maksājumu atprasījuma komisijas maksu tabulā, piemērotā maksa tiks norādīta jūsu primārajā turētajā valūtā. Informāciju par PayPal pircēju aizsardzību varat atrast Juridisko līgumu lapā, atlasot pircēja atrašanās vietu lapas augšdaļā un apskatot atbilstošos PayPal pircēju aizsardzības noteikumus, kas norādīti atbilstošajā lietotāja līgumā.

Ja jūsu pretenzija saskaņā ar PayPal pircēju aizsardzību tiek noraidīta jebkurā valstī: Jums ir jāsedz pilna preces pirkuma cena vai darījuma summa un sākotnējās piegādes izmaksas. Tas attiecas uz jums, ja esat galvenais vai sekundārais preču vai pakalpojumu pārdevējs. Piemēram, ieņēmumi no interneta tūlītējiem maksājumiem biļešu tirdzniecības aģentiem vai tiešsaistes ceļojumu aģentiem ir jāsedz pilna pirkuma summa, ko samaksājis pircējs.

Dažos gadījumos jūs, iespējams, nesaņemsiet preci atpakaļ. Pircēja aizsardzības pretenzija tiks uzskatīta par pilnībā atrisinātu tikai tad, ja: Naudas atmaksa pircējam tiek apstrādāta, izmantojot PayPal, vai Jūs sniedzat pierādījumus, ko PayPal pēc saviem ieskatiem uzskata par pieņemamiem, ka pircējs ir piekritis citam risinājumam. Ja jūs pieņemat PayPal maksājumus no pircējiem par precēm vai pakalpojumiem, ko pārdodat eBay, jums ir jāizlasa un jāizprot eBay naudas atmaksas garantijas programma.

Ja vien jūs neatsakāties no programmas, sazinoties ar eBay, PayPal uzskatīs eBay lēmumus par labu jūsu pircējiem saskaņā ar šo programmu kā pamatu jums veiktā PayPal maksājuma atmaksai.

kurš ir binārs opcijas dzīvās grafikas binārās opcijas

Ja piemērojama, PayPal pārdevēju aizsardzība dod jums tiesības paturēt pilnu pirkuma summu. Maksājumu skaits, ko sedz šī aizsardzība, nav ierobežots.

  • Reālākais ienākums bez ieguldījumiem internetā
  • Pievienot vēlmju sarakstam Instalēt Vai izmantot Google tulkotāju, lai tulkotu aprakstu šādā valodā: latviešu?
  • Piemērs: Tiek izsniegts EUR 40,00 aizdevums.

Piekļūstot darījuma informācijas lapai savā PayPal kontā, jūs varat noteikt, vai jūsu darījums ir aizsargāts saskaņā ar šo programmu. Šajā sadaļā ir aprakstīta PayPal Pārdevēju aizsardzība, jo tā attiecas uz jums, bet jums jāpārzina arī informācija par PayPal Pircēju aizsardzības ietekmi uz pārdevējiem.

Piemēram, ja PayPal jums paziņo par neatļautu darījumu pretenziju 1. Vienībai ir jābūt fiziskai, materiālai precei, ko var nosūtīt, izņemot vienības, uz kurām attiecas Papildprasības saistībā ar nemateriālām precēm. Darījumi, kuros jūs personīgi piegādājat vienības un maksājumi tiek veikti klātienē veikalā, arī var kvalificēties PayPal Pārdevēju aizsardzībai, ja vien pircējs ir samaksājis par darījumu klātienē, izmantojot PayPal preču un pakalpojumu darījumiem paredzēto QR kodu.

Tādēļ mēs iesakām neizmantot pircēja izvēlētu piegādes pakalpojumu sniedzēju, lai jūs varētu sniegt derīgu piegādes un piegādes apliecinājumu. Tomēr nosūtīšanas prasība neattiecas uz atbilstīgiem darījumiem, kas ietver vienības, ko jūs piegādājat personīgi, ja jūs piekrītat sniegt mums citu piegādes apliecinājumu vai papildu dokumentāciju vai informāciju par darījumu, ko mēs varam pieprasīt.

Jums ir savlaicīgi jāatbild uz PayPal lūgumiem iesniegt dokumentāciju un citu informāciju, kā norādīts mūsu e-pasta sarakstē ar jums vai mūsu sarakstē Strīdu izšķiršanas centrā.

Ja jūs neatbildat uz PayPal lūgumu iesniegt dokumentāciju un citu informāciju norādītajā laikā, jūs, iespējams, nevarēsiet kvalificēties PayPal pārdevēju aizsardzībai. Ja pārdošanas darījums ietver iepriekš pasūtītas vai pēc pasūtījuma izgatavotas preces, jums tās jānosūta piedāvājumā norādītajā termiņā. Pretējā gadījumā ieteicams nosūtīt visas preces septiņu dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas.

Iesniedziet nosūtīšanas vai piegādes apliecinājumu. To, vai jūsu pretenzija atbilst PayPal Pārdevēju aizsardzības nosacījumiem, izlemj PayPal pilnībā pēc saviem ieskatiem.

Vairāk saistītu