Variantu stratēģijas

Kāda ir labākā digitālā valūta, kurā ieguldīt

Show full item record Abstract Šai maģistra darbā tiek apskatīts un analizēts finteh sektors un tā dalībnieka, mikro variantu stratēģijas pakalpojumu sniedzēja esošā situācija un nākotnes stratēģijas iespējas Krievijā.

Slepenā BNB Business Stratēģija Kuru Izmantoju Es lai Nopelnītu Kaudzi BNB. Dalīties Aizliegts!

Darbs sastāv no trim galvenajām daļām - teorētiskās daļas, kur autors apraksta par to, kas notiek pasaulē un Krievijā finteh variantu stratēģijas, kā arī aplūko darbojošos elementus un komponentes kuras tiek izmantotas, lai veidotu mūsdienīgus finteh risinājumus. Darba otrajā daļā ir veikta finteh sektora analīze ar fokusu uz MFO darbību.

Darba noslēdzošā daļa ir pētījums par esošu finteh uzņēmumu un tā MFO meitas uzņēmuma darbību Krievijā.

variantu stratēģijas

Balstoties uz darbā apkopoto informāciju autors ir veicis secinājumus un devis priekšlikumus. Darbs sastāv no 85 lpp. This is comprehensive study about fintech evolution globally and also about micro finance services, particularly in Russia with an aim to clarify possible strategy for an existing MFI to continue sustainable business in Russia financial services market.

Mērķi[ labot šo sadaļu labot pirmkodu ] Stratēģisko mērķi paredzēts sasniegt, balstoties uz trīs galvenajiem pīlāriem : Pirmais — ekonomikas pīlārs — Eiropas Savienības un tās valstu ekonomiku pārveidot par dinamisku zināšanu ekonomikugalveno uzsvaru liekot uz jaunievedumiem tai skaitā Jozefa Šumpētera interpretācijā. Ekonomikai pastāvīgi jāmainās, pielāgojoties informācijas sabiedrībai raksturīgajām izmaiņām, kā arī zinātnes un pētījumu sasniegumiem. Otrs — sociālais pīlārs — pilnveidot Eiropas Savienības sociālo modeli, investējot variantu stratēģijas un cīnoties ar sociālo atstumtību. Dalībvalstīm jāpalielina investīcijas izglītībā un profesionālajā apmācībā, aktīvāk jāveicina nodarbinātība un iedzīvotāju piemērošanās zināšanu sabiedrības modelim. Trešais — apkārtējās vides pīlārs [1] — ekonomiskā izaugsme nav saistāma tikai ar dabas resursu izmantošanu.

Study contains three major sections, where the first one is theoretical one where author is describing variantu stratēģijas aspects of fintech and also is describing about major building blocks which are used to build innovative fintech solutions. Second chapter is dedicated to fintech sector analysis particularly focusing on MFI financial services.

variantu stratēģijas

Closing chapter is in-depth research about existing fintech company and its subsidiary MFI in Russia. Author has summarized his key findings and has proposed several suggestions at the end of his research which are based on information covered in all previous sections.

variantu stratēģijas

This study contains 85 pages, 20 images, 8 tables and 2 attachments. Study has references to 57 sources of information.

variantu stratēģijas

Vairāk saistītu